Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Aelodau'r Cynulliad

Plaid Cymru yw'r drydedd blaid fwyaf yn y Cynulliad Cenedlaethol gydag 11 aelod Cynulliad. Cliciwch ar etholaeth neu ranbarth ar ochr chwith y dudalen i weld pwy yw eich aelodau Plaid Cymru yn y Cynulliad.

    

 

Plaid Cymru yn y Cynulliad 

Mae Grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad yn gweithredu dan dîm Cabinet Cysgodol o bump. 

 

Yr aelodau o dîm y cabinet, dan arweiniad Leanne Wood AC yw: 

Dirprwy Arweinydd yn y Cynulliad, Gweinidog Cysgodol Iechyd a Lles - Elin Jones AC .

Gweinidog Cysgodol yr Economi, Menter a Thrafnidiaeth- Rhun ap Iorwerth AC .

Gweinidog Cysgodol Addysg, sgiliau a'r iaith Gymraeg - Simon Thomas AC .

Gweinidog Cysgodol Cymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd - Llyr Gruffydd AC. 


Mae'r cabinet cysgodol yn cael ei gefnogi gan lefarwyr meinciau cefn y Blaid:

Leanne Wood AC – Arweinydd Plaid Cymru

Alun Ffred Jones  AC – Cyllid

Rhodri Glyn Thomas  AC – Llywodraeth Leol, Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraethiant, materion Ewropeaidd


Elin Jones AC – Dirprwy Arweinydd yn y Cynulliad, Gweinidog Cysgodol Iechyd a Lles

Lindsay Whittle AC  – Gwasanaethau Cymdeithasol, Cydraddoldeb, Undebau Llafur, y Cymoedd.


Rhun ap Iorwerth  AC - Gweinidog Cysgodol yr Economi, Menter a Thrafnidiaeth.


Simon Thomas AC - Gweinidog Cysgodol Addysg, sgiliau a'r iaith Gymraeg

Bethan Jenkins AC - Ieuenctid, Diweithdra ymysg yr Ieuenctid, y Celfyddydau, Treftadaeth, Chwaraeon.


Llyr Gruffydd AC  - Gweinidog Cysgodol Cymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd

Jocelyn Davies  AC – Tai, Menywod, Plant.