Newyddiadurwr y BBC Aled ap Dafydd i ymuno â thîm Plaid Cymru

Logo_Plaid_Cymru_Gwyn.jpg

Mae Plaid Cymru wedi apwyntio Prif Ohebydd Newyddion 9 Aled ap Dafydd fel ei Chyfarwyddwr Strategaeth Wleidyddol a Chysylltiadau Allanol newydd.

Mae Mr ap Dafydd wedi mwynhau gyrfa mwy na dau ddegawd o hyd gyda’r BBC, gan ddechrau fel gohebydd chwaraeon a dod yn ohebydd gwleidyddol yn hwyrach.

Mae’n wyneb cyfarwydd i gynulleidfaoedd ar draws Cymru ac, ar hyn o bryd, ef yw prif ohebydd prif raglen newyddion S4C, Newyddion 9.

Bydd Mr ap Dafydd yn cydweithio’n agos ag aelodau etholedig Plaid Cymru, y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol, a’r tîm staff presennol i gyflawni strategaeth wleidyddol y blaid i ennill etholiad y Senedd yn 2021.

Dywedodd cadeirydd Plaid Cymru Alun Ffred Jones:

“Rwy’n hapus iawn i groesawu Aled i dîm Plaid Cymru. Bydd yn ychwanegiad ardderchog i’n tîm staff sydd eisoes yn gwneud gwaith ardderchog.

“Mae’n dod gydag ef ddegawdau o brofiad a fydd yn werthfawr tu hwnt i ni wrth i ni barhau i ledaenu ein neges gadarnhaol gyda phobl ledled Cymru.

“Mae Plaid Cymru mewn sefyllfa gref ac rydym ar y ffordd i ffurfio’r llywodraeth nesaf. Bydd Aled yn chwarae rhan allweddol wrth lywio ein strategaeth wleidyddol a’n negeseuon cyn yr etholiad.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at ei groesawu i’r tîm ar ôl yr haf.”

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Rwy’n hapus dros ben fod Aled yn ymuno â ni yn y swydd allweddol, newydd hon.

“Mae Plaid Cymru’n mynd o nerth i nerth: o ddod yn brif blaid Aros yn yr etholiadau Ewropeaidd i’r arweinyddiaeth ddangosom trwy weithio ar draws y pleidiau er mwyn curo Brexit.

“Daw Aled atom ni gyda dros 20 mlynedd o brofiad gyda’r BBC. Bydd ganddo gyfraniad pwysig i’w wneud i gyflawni ein gwaith a chadw’r momentwm i fynd fel bo Plaid Cymru’n ffurfio’r llywodraeth nesaf – rhywbeth sydd ei angen yn arw ar Gymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.