Dewidiadau amgen i aelodaeth o'r UE

Mae'r dogfen hon yn cynnig esboniad cryno ac ‘mor syml ag sydd modd’ o’r modelau masnach allweddol y gallai Llywodraeth y DG eu dewis wedi i’r DG adael yr Undeb Ewropeaidd. Gan mai yn San Steffan y penderfynir hyn, bydd i’r modelau a amlinellir oblygiadau i’r DG gyfan. Fodd bynnag, rydym ni wedi canolbwyntio yn arbennig ar yr hyn a olygant i Gymru.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.