Alun Llewelyn

AlunLlywelyn2.jpg

Ymgeisydd dros etholaeth Castell-nedd a'r trydydd ymgeisydd ar restr ranbarthol Gorllewin De Cymru

Hoffwch dudalen Facebook Alun Llewelyn Dilynwch Alun Llewelyn ar Twitter

Mae'r Cynghorydd Alun Llewelyn yn ymgeisydd lleol profiadol, gan ddod yn ail yng Nghastell-nedd yn etholiad y Cynulliad yn 2011.
Mae Alun yn byw yn etholaeth Castell-nedd. Bu’n Gynghorydd ers amser dros ardal ei gartref, Ystalyfera, ac yn gefnogwr gweithredol i fudiadau gwirfoddol lleol.

Mae’n gyn-gyfarwyddwr cymdeithas dai leol, gyda gyrfa broffesiynol yn ymestyn dros 30 mlynedd.

Mae ei wraig Rhian yn dysgu yn Ysgol Gyfun Cwmtawe, Pontardawe. Mae ganddynt dri o blant.

Ef yw Llefarydd Economaidd y Blaid ar y cyngor, ar adeg dyngedfennol i’r economi lleol yn dilyn y bygythiad i weithfeydd dur Port Talbot a ffatrïoedd lleol.

Dyma flaenoriaethau Alun:

Gwell iechyd – rhoi diwedd ar oedi mewn gwasanaethau gofal sylfaenol yn ein cymoedd, gwella mynediad at ofal iechyd a chymdeithasol, canolfannau arbenigol i roi diagnosis canser, a recriwtio mwy o feddygon.

Addysg o'r radd flaenaf - caewyd gormod o ysgolion cynradd y cwm dan Gyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae'r Blaid yn uchelgeisiol i godi safonau addysg yng nghymru trwy weithio gydag athrawon a rhieni.

Dyfodol gwell i Gastell-nedd a'r Cymoedd - Rydym o ddifrif am adfywio tref hanesyddol Castell-nedd wedi blynyddoedd o esgeulustod. Mae ar y cymoedd ar draws Castell-nedd Port Talbot angen buddsoddiad cyson yn ein hamgylchedd, cyfleusterau, tai a gweithgaredd economaidd.

Helpwch ymgyrch Alun

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.