Plaid yn galw am Strategaeth unswydd ar Gerbydau Allyriadau Hynod Isel

electric-car-charging-parking.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i gymryd yr awenau a dangos fod Cymru’n awyddus i groesawu’r dyfodol o ran Cerbydau Allyriadau Hynod Isel , wedi lansio adroddiad yn amlinellu’r gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yn rhannau eraill y DG ar y pwnc, a sut y mae Cymru’n cael ei gadael ar ôl.

Mae Driving Change: Scottish Lessons for Wales’ EV Future yn adroddiad sy’n cael ei lansio heddiw gan Weinidog cysgodol y Blaid dros yr Economi a Chyllid, Rhun ap Iorwerth, sydd yn dangos yr heriau sy’n wynebu Cymru o ran mabwysiadu agenda CT ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i annog y genedl i fynd yn drydanol.

Cyn lansio’r adroddiad, dywedodd Mr ap Iorwerth:

“Mae arnom angen strategaeth CAHY eang a chynhwysfawr, nid rhywbeth sy’n cael ei gynnwys yn unig fel rhan o strategaeth ehangach ar leihau carbon, fel y gwelsom gyda’r Cynllun Carbon Isel a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru. Yn ogystal â chryfhau’r rhwydweithiau pŵer, mae angen cynllunio’r seilwaith gwefru yn ofalus.

“Gallai Llywodraeth Cymru naill ai aros nes bod digon o bobl yn brynu CAHY cyn sbarduno eu buddsoddiad eu hunain mewn seilwaith, sydd ddim yn gwneud llawer o synnwyr i mi, neu fe allent ddilyn esiampl yr Alban, a gweld y gwir werth o fuddsoddi arian, amser ac ymdrech yn  awr i annog newid ymddygiad.

“Gadewch i ni wneud datganiadau fel cenedl sydd yn codi proffil CAHY, ac yn normaleiddio’r defnydd ohonynt. Beth am gyflwyno ein priffyrdd trydan ein hunain, fel y gwnaeth yr Alban gyda’u A9 Trydan? Allwn ni gymell y sectorau cyhoeddus a phreifat rhag blaen i fynd yn drydanol?

“Gadewch i ni ddangos fod Cymru’n awyddus i groesawu’r dyfodol.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.