San Steffan ar chwal wrth i ASau drechu'r llywodraeth

westminster_team_2.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan wedi'i threchu am y tro cyntaf ar Brexit gan dim ond pedwar pleidlais, a phob un Aelod Seneddol Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn y Llywodraeth.

Pasiodd cynnig i roi i Senedd San Steffan “bleidlais ystyrlon” ar y fargen derfynol serch y ffaith fod dau Aelod Seneddol Llafur wedi pleidleisio gyda'r Llywodraeth, a 11 pellach yn ymatal. Fe bleidleisiodd pob un Aelod Seneddol Plaid Cymru o blaid y gwelliant, yn erbyn y Llywodraeth, yn sicrhau fod y Llywodraeth yn cael ei drechu am y tro cyntaf ar Brexit.

Mae Plaid Cymru wedi annog yr holl wrthbleidiau a phob “Aelod Seneddol synhwyrol” i weithio gyda’i gilydd ac uno mewn pleidleisiau yn y dyfodol i amddiffyn lle’r Deyrnas Gyfunol yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau. Galwodd y Blaid hefyd ar i’r holl seneddau cenedlaethol gael llais ar y fargen derfynol, gan gynnwys y Cynulliad Cenedlaethol.

Wedi’r bleidlais, meddai llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS:

“Mae Aelodau Seneddol wedi dangos y gallwn ddal y llywodraeth hon i gyfrif os bydd yr holl Aelodau yn dod ac yn bwrw eu pleidlais. Dyma beth sydd yn bosib pan nad oes gan Lywodraeth fwyafrif.

"Rwan fod Senedd San Steffan yn mynd i gael pleidlais ystyrnol ar y fargen derfynol, mae’n bwysig yn awr i bob senedd genedlaethol yn y pedair gwlad yn y Deyrnas Gyfunol gael pleidlais ystyrlon, nid dim ond San Steffan.

“Os bydd ASau synhwyrol o bob plaid yn ymbresenoli ac yn pleidleisio, gallwn drechu’r llywodraeth. Rwy’n disgwyl i’r Blaid Lafur ddysgu’r wers hon, rhoi’r gorau i ymatal, a dechrau pleidleisio gyda Phlaid Cymru ac Aelodau synhwyrol eraill i gadw ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau a sicrhau fod gan y pedair gwlad yn y DG lais ar Brexit.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.