Cynnydd mewn amseroedd aros yn 'newyddion trychinebus' i gleifion Cymreig

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd Elin Jones wedi ymateb i ffigyrau newydd sy'n dangos cynnydd mewn amseroedd aros am driniaeth yn adrannau Damwain ac Argyfwng ysbytai Cymru.

Dywedodd Elin Jones fod y ffigyrau yn dangos fod llywodraeth Lafur Cymru yn "siomi cleifion yn ddifrifol" ac amlinellodd gynlluniau Plaid Cymru i daclo'r argyfwng prinder staff yn NHS Cymru er mwyn torri amseroedd aros.

Dywedodd Elin Jones:

"Mae'r ffigyrau diweddaraf yn newyddion trychinebus i gleifion ac yn dangos eu bod yn cael eu siomi'n ddifrifol gan lywodraeth Lafur Cymru.

"Mae'n bryderus tu hwnt fod y nifer o bobl sy'n aros mwy na 12 awr mewn adrannau Damwain ac Argyfwng wedi codi o 2,443 i 4,387 mewn blwyddyn.

"Fis diwethaf, dim on 76.3% o bobl arhosodd llai na 4 awr mewn adrannau Damwain ac Argyfwng - cwymp o 82.3% fis Mawrth diwethaf.

"Rhaid i lywodraeth nesaf Cymru weithredu'n gadarn ac ar frys i daclo'r argyfwng prinder staff sy'n wynebu'r NHS.

"Mae Plaid Cymru wedi amlinellu cynlluniau clir i hyfforddi a recriwtio 1,000 o feddygon ychwanegol a 5,000 o nyrsys er mwyn ysgafnhau'r baich ar staff presennol.

"Byddem hefyd yn cynyddu capasiti yn y system drwy integreiddio gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol er mwyn creu gwasanaeth mwy dynamig a lliflin.

"Mae cleifion a staff diflino'r NHS yng Nghymru yn cael eu siomi gan weinyddiaeth Lafur sy'n gwrthod yn lan a chydnabod methiant ei record. Mae cynlluniau cynhwysfawr Plaid Cymru i achub a chryfhau'r Gwasanaeth Iechyd yn cynrychioli'r newid sydd ei angen ar Gymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.