Angen ehangu cronfa £30 miliwn ar gyfer ysgolion Cymraeg i ateb galw meddai Plaid

addysg.jpg

Dyw’r arian ar gyfer ehangu addysg Gymraeg ddim yn ddigon i ateb y galw, yn ôl ffigyrau swyddogol mae Plaid Cymru wedi gweld.

Yn sgil cytundeb rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, cafwyd £30 miliwn o arian cyfalaf er mwyn helpu cwrdd â’r galw cynnyddol am addysg Gymraeg.

Mae ystadegau â rhyddhawyd gan Llywodraeth Cymru i ysgrifennydd cysgodol addysg Plaid Cymru Llyr Gruffydd yn dangos fod cynghorau wedi gwneud cais am dair gwaith yr arian oedd ar gael i adeiladu neu ehangu ysgolion Cymraeg.

Mae’r 22 cyngor wedi gofyn am gyfanswm o £103m – yn amrywio o £640,000 gan Ynys Môn i £14,000,000 gan Gastellnedd Porth Talbot.

 

LA

LA Total (£million)

LA

LA Total  (£million)

Anglesey

0.64

Merthyr Tydfil

1.83

Blaenau Gwent

7.00

Monmouthshire

1.89

Bridgend

2.60

Neath Port Talbot

14.03

Caerphilly

6.13

Newport

13.70

Cardiff

7.40

Pembrokeshire

5.95

Carmarthen

4.09

Powys

5.18

Ceredigion

7.72

Rhondda Cynon Taf

3.57

Conwy

1.29

Swansea

4.86

Denbighshire

2.12

Torfaen

6.10

Flintshire

3.05

Vale of Glamorgan

1.55

Gwynedd

1.11

Wrexham

1.30

Total bid cost: 103.11

Meddai Llyr Gruffydd AC,

“Mae’r ffaith fod pob cyngor wedi gwneud cais yn adrodd cyfrolau – mae yna alw sydd angen ei ateb drwy Gymru gyfan. Dyma pam y gwnaethon ni fel plaid wthio am yr arian ychwanegol yn y gyllideb eleni. Rydan ni’n cydnabod fod hwn yn sector sy’n cynnyddu a bod angen arian cyfalaf o ran ysgolion newydd ac er mwyn adnewyddu ac ehangu adeiladau.

“Mae’n amlwg o’r nifer fawr o geisiadau fod angen diwallu’r galw yma a bod angen cynnal y buddsoddiad ychwanegol yma yn y sector Gymraeg. Bydd rhai cynghorau’n cael eu siomi pan fydd y cyhoeddiad terfynol yn cael ei wneud yn yr Hydref a byddaf yn pwyso ar yr ysgrifennydd cabinet i gynnal y lefel yma o fuddsoddiad cyfalaf.

“Os yw Llywodraeth Cymru o ddifrif am gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yna mae ateb y galw ymhlith rhieni am addysg Gymraeg yn hanfodol.”

  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.