Adolygiad Ymgyrchu Plaid Cymru

Mae arweinydd newydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi datgan y bydd cyn dirprwy arweinydd yr SNP, Angus Robertson yn cynnal adolygiad o strwythurau ymgyrchu’r Blaid.

Dywedodd Adam Price y bydd Angus Robertson yn “edrych ar ein strwythurau, ein gweithredoedd, cynhwysedd a gallu er mwyn ennill buddugoliaeth i Blaid Cymru ymhob cornel o’n gwlad ac ar bob lefel etholiadol.”

Angus Robertson oedd rheolydd ymgyrch yr SNP yn ystod eu tri etholiad mwyaf llwyddiannus yn ogystal â bod yn rheolydd eu hymgyrch dros annibyniaeth yn 2014. Fe a gosododd y seiliau ar gyfer eu buddugoliaeth fawr yn etholiad Senedd yr Alban yn 2007, ble llwyddodd yr SNP i greu llywodraeth leiafrifol, a dilynwyd y fuddugoliaeth yma gydag ennill mwyafrif yn etholiad 2011. Angus Robertson hefyd oedd rheolydd ymgyrch yr SNP yn 2015 ble enillwyd 56 sedd allan o 59 yn yr Alban gan yr SNP.

Mae profiad Angus Robertson wedi tynnu sylw sawl sylwebydd a chystadleuydd. “The most formidable campaign organiser of any political party in the United Kingdom” galwyd gan Kevin McKenna yn y Guardian. Dywedodd y sylwebydd ceidwadol Tim Montgomerie bod Angus Robertson yn “one of the UK's most formidable political strategists. Perhaps the most formidable”.

Er mwyn cael cyfrannu i’r adolygiad, anfonwch eich sylwadau ar strwythurau, gweithredoedd, a gallu Plaid Cymru, yn ogystal â pha newidiadau rydych chi’n meddwl sydd yn angenrheidiol er mwyn gweld trawsnewidiad yng nghefnogaeth i’r Blaid a gweld llywodraeth Plaid Cymru yn cael ei hethol.

plaidreview@angusrobertson.org

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.