35% yn cefnogi annibyniaeth i Gymru o fewn yr UE

35_per_cent_annibyniaeth.png

Mae cefnogaeth dros annibyniaeth i Gymru o fewn yr Undeb Ewropeaidd wedi cyrraedd lefel anhygoel o 35% yn yr arolwg barn YouGov / ITV Cymru diweddaraf.

Mae hyn yn dilyn penderfyniad Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood i roi annibyniaeth ar yr agenda yng Nghymru yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Gyfunol i adael yr UE.

Mae’r pôl hefyd yn dangos y byddai mwyafrif o bobl yng Nghymru yn pleidleisio dros aros yn yr UE petai’r refferendwm yn cael ei gynnal eto.

Dywedodd Leanne Wood:

“Mae'n amlwg fod nifer o bobl wedi ailfeddwl y cwestiwn o berthynas Cymru gyda gweddill y DG ac Ewrop. Mae Plaid Cymru'n parhau i gredu y dylid cadw pob opsiwn ar y bwrdd o ran diogelu buddiannau Cymru yn y dyfodol, yn enwedig os yw’r Deyrnas Gyfunol yn dod i derfyn.

"Mae bron i draean o bobl yn dweud y byddant yn ffafrio Cymru annibynnol o fewn yr UE yn dilyn Brexit, gan ddangos fod Plaid Cymru'n iawn i alw am a bod yn barod i arwain trafodaeth genedlaethol am ein dyfodol fel gwlad. Un o egwyddorion craidd Plaid Cymru yw mai pobl Cymru ddylai benderfynu ar ddyfodol ein gwlad.

Mae’r pôl hefyd yn dangos fod cenfogaeth i Blaid Cymru ar gyfer San Steffan a’r Cynulliad ymysg y lefelau uchaf erioed a bod Leanne Wood yn fwy poblogaidd nag unrhyw arweinydd arall yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru:

"Mae'r arolwg barn hwn yn dangos mai Plaid Cymru yw'r blaid y mae mwy a mwy o bobl yn ymddiried ynddi i warchod buddiannau Cymru. Unwaith eto, Leanne Wood yw'r arweinydd mwyaf poblogaidd ac mae'r cynnydd mewn cefnogaeth i'r Blaid ar gyfer y Cynulliad yn arwyddocaol. Mae ein cefnogaeth uchaf erioed yn San Steffan yn brawf o waith caled ein ASau yn rhoi llais cryf i Gymru yn Senedd Prydain."

* Gan eithrio ‘ddim yn gwybod’ http://blogs.cardiff.ac.uk/electionsinwales/wp-content/uploads/sites/100/2013/07/July2016.pdf

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.