Annibyniaeth yn ‘gwestiwn o pryd nid os’ – arweinydd Plaid Cymru Adam Price

20190502_PlaidCymruEULaunch_07.jpg

Wrth ysgrifennu ym mhapur newydd y Scotsman heddiw (Gwener, 19 Gorffennaf), dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC mai mater o amser yn unig yw cyn i bobl Cymru a’r Alban ddewis dod yn genhedloedd annibynnol.

Daw ei sylwadau yn sgil cyfaddefiad Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford yr wythnos ddiwethaf nad yw ei gefnogaeth i’r undeb Prydeinig yn ‘ddiamod’.

Dywed Mr Price fod ‘diffyg democrataidd’ yn y DG, lle mae pobl yn holi pam na chlywir eu lleisiau gan y ‘pwerau mewn grym’. Dadleua Mr Price fod y diffyg democrataidd ei hun wedi sbarduno’r prosiect Brexit sydd yn parhau yn bla ar Lafur a’r Torïaid.

Gan rybuddio y byddai dyfodiad prif weinidog Prydeinig newydd sydd wedi sôn ar goedd am fod yn barod i gefnogi Brexit heb gytundeb yn beryglus i Gymru a’r Alban, dywed Mr Price fod yn rhaid i ni feddwl ‘o ddifrif ac yn ddwys’ am ddyfodol ein cenhedloedd.

Gyda chefnogaeth i annibyniaeth ar gynnydd yng Nghymru, cyfeiria Mr Price at femo a ryddhawyd yn answyddogol gan y gŵr sydd ar hyn o bryd de facto yn Ddirprwy Brif Weinidog, David Lidington, a gyfaddefodd fod pobl yng Nghymru yn teimlo bod San Steffan wedi eu ‘siomi’.

Mae Mr Price yn hallt ei feirniadaeth o ymateb Mr Lidington, sef brandio yr ychydig rai o brosiectau seilwaith a gyllidir gan Lywodraeth y DG yng Nghymru and Alban, gan ddweud ei fod yn datgelu’r ‘dirmyg’ mae’r sefydliad Prydeinig yn deimlo tuag at Gymru a’r Alban.

Mewn araith yn y Ganolfan Newid Cyfansoddiadol ym Mhrifysgol Caeredin fis diwethaf, dadleuodd Mr Price y dylai Cymru, yr Alban a Lloegr fabwysiadu model o gydweithredu a rhannu sefydliadau seiliedig ar wledydd Benelux wedi annibyniaeth.

Dywed Mr Price fod ‘seicoddrama barhaus Brexit’ wedi peri bod y wladwriaeth Brydeinig yn ‘ddigyfeiriad, heb lywodraeth effeithiol’. Dadleua mai dim ond hyn-a-hyn y gall pobl oddef cyn dewis llwybr gwahanol. Yn ôl Mr Price, at annibyniaeth yn unig y mae’r llwybr hwnnw yn arwain.

Wrth ysgrifennu ym mhapur newydd y Scotsman, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Yr hyn a ddangosodd y tair blynedd a aeth heibio yw nad oedd y wlad yn llifeirio o laeth a mêl a addawyd gan arweinwyr yr ymgyrch Adael fyth yn bosib.

“Yn wir, byddai unrhyw fersiwn o Brexit yn peri difrod anhraethol i Gymru a’r Alban, gan beryglu miloedd o swyddi a buddsoddiad hanfodol yn ein cymunedau.

“Mae’r perygl hwnnw yn cynyddu’n esbonyddol pan ddaw prif weinidog nesaf Prydain i’w swydd yr wythnos nesaf. Os, fel y disgwylir, y daw Boris Johnson yn wir yn brif weinidog, fe fydd gŵr yn 10 Downing Street sydd yn edrych ymlaen at bosibilrwydd Brexit heb gytundeb.

“Mae’n hen bryd i ni sylweddoli bod hwn yn gyfnod difrifol iawn sy’n mynnu ein bod oll yn meddwl o ddifrif ac yn ddwfn am y math o ddyfodol yr ydym ei eisiau i’n cenhedloedd.

“Pan fydd Cymru a’r Alban yn dewis dyfodol annibynnol – a mater o pryd yn unig ydyw – rwyf hefyd o’r farn y byddai Lloegr ar ei hennill o bartneriaeth gyfartal yn gymaint â’n dwy wlad ni.

“Mae’r seicoddrama Brexit barhaus hon wedi atal y DG: yn llonydd, yn ddigyfeiriad, heb lywodraeth effeithiol. Mae’n dadfeilio, nid dim ond ar yr ymylon, ond trwy’r cyfangorff gwleidyddol. Yn y cyfamser, mae gweddill y byd yn symud ymlaen.

“Fydd hyn ddim yn para llawer mwy. Dim ond hyn-a-hyn y gall pobl ei oddef cyn iddynt ddewis llwybr gwahanol, gwell. I’n dwy genedl, gall y llwybr hwnnw arwain at un dyfodol yn unig: annibyniaeth.

“Mater o amser yn unig ydyw, ond mae’n dod yn fuan, yn fuan iawn. Mae’n bryd i’r sefydliad Prydeinig sylweddoli hynny.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.