Gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi ASau yn codi £626 i Apêl Plant Syria

unicef_crop.jpg

Mae gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi yn y Senedd yn Llundain wedi codi £626 i Apêl Plant Syria Unicef.

Cafodd y gwasanaeth, a ddaeth yn rhan annatod o’r calendr Seneddol ac yn ddigwyddiad o bwys i unrhyw un sy’n meddwl am Gymru ar Ddydd Gŵyl Dewi, ei gynnal yng Nghapel St Mary Undercroft ym Mhalas San Steffan gydag ASau, arglwyddi a nifer o Gymry amlwg Llundain yn bresennol, yn ogystal ag aelodau o addoldai a mudiadau Cymreig yn Llundain.

Cynhaliwyd y gwasanaeth dwyieithog gan y Parch. Rose Hudson-Wilkin; fe’i trefnwyd gan Rheolwraig Swyddfa Plaid Cymru San Steffan, Rhian Medi Roberts, ac yr oedd yn cynnwys darlleniadau gan ASau o bob plaid a pherfformiadau ar y soddgrwth gan Steffan Morris, y cantorion Lisa Jên a Mirain Haf o ‘9Bach’ a Chôr Meibion Gwalia. Canodd disgyblion o Ysgol Gymraeg Llundain hefyd yn y gwasanaeth.

Cyfrannodd yr addolwyr yn y gwasanaeth gyfanswm o £626 i Apêl Plant Syria Unicef, a gyflwynwyd i Unicef yn y Senedd yr wythnos hon.

Meddai AS Plaid Cymru, Hywel Williams, a drefnodd y gwasanaeth:

“Mae’n wych medru dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn San Steffan ac yr wyf yn ddiolchgar i bawb a gyfrannodd mor hael i’r apêl i helpu plant Syria. Rwyf yn ddiolchgar hefyd i bawb a roes o’u hamser i gymryd rhan yn y gwasanaeth.

“Mae plant o Syria yn byw mewn amodau annioddefol ac y mae dros 8 miliwn yn dioddef o ganlyniad i’r argyfwng dyngarol presennol. Mae’n holl bwysig ein bod yn cefnogi’r gwaith mae Unicef yn wneud i gadw’r plant hyn yn ddiogel. Rwy’n falch y gallai ein gwasanaeth Gŵyl Dewi gynhyrchu’r cyfraniad bychan hwn i’r gwaith.

Meddai Lily Caprani, Dirprwy Gyfarwyddwraig Gweithredol yn Unicef UK:

“Wedi chwe blynedd o ryfel, mae llawer o blant wedi eu magu heb wybod am ddim ond marwolaeth a dinistr.

“I’r miliynau o Syriaid sydd wedi gorfod ffoi, sy’n byw mewn gwledydd cyfagos neu sydd wedi cyrraedd Ewrop, mae goroesi yn frwydr ddyddiol. Mae plant yn enwedig angen ein cefnogaeth. Mae’n rhaid iddynt gael addysg, cael eu hamddiffyn a chael cyfleoedd at y dyfodol. Bydd yr arian a godir yn helpu gwaith hanfodol Unicef o gefnogi teuluoedd yn Syria ac yn y gwledydd cyfagos.”

Yn y llun uchod: Hywel Williams AS, Liz Saville Roberts AS, Uwch-Ymgynghorydd Cysylltiadau Llywodraeth, Jake McLeod, Y Parch. Rose Hudson-Wilkin, a Rheolwraig Swyddfa Plaid Cymru San Steffan, Rhian Medi Roberts.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.