‘Rhaid i ni aros yn aelodau llawn o’r Undeb Tollau, yn barhaol' - Jonathan Edwards

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan y Grŵp Seneddol Amlbleidiol ar Gysylltiadau â’r UE wedi rhoi gerbron achos pendant dros barhau yn aelod o Undeb Tollau’r UE. Dywed, os yw Prydain am adael yr Undeb Ewropeaidd, fod yn rhaid i ni barhau yn aelodau llawn o’r Undeb Tollau. Nid am gyfnod trosiannol yn unig, ond yn barhaol. Mae’r papur yn gosod allan ddeg her y mae’n rhaid i’r Llywodraeth fynd i’r afael â hwy i gyfiawnhau eu polisi o adael yr Undeb Tollau.

Fel Is-Gadeiryddion y GSAB, mae Jonathan Edwards AS a Dafydd Wigley o Blaid Cymru wedi amlygu pwysigrwydd parhau yn aelodau llawn o’r Undeb Tollau ymhell wedi unrhyw drefniadau trosiannol er mwyn gwarantu sicrwydd i swyddi a busnesau sy’n gysylltiedig â bloc masnachu mwyaf y DG.

Mae’r pwyntiau a wneir yn y papur yn hollol groes i safbwynt Llafur a gyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos hon sydd, yn debyg i bapur safbwynt Llywodraeth Prydain, yn galw am warantau aelodaeth o’r Undeb Tollau am gyfnod trosiannol yn unig.

Mae Plaid Cymru yn herio Llafur i ymdrin hefyd â’r deg her i Lywodraeth Prydain yn y papur i gyfiawnhau pam eu bod hwy hefyd yn galw am aelodaeth o’r Undeb Tollau dros dro yn unig.

Meddai Jonathan Edwards AS, Is-Gadeirydd y Grŵp Seneddol Amlbleidiol ar Gysylltiadau â’r UE:

“Rhaid i ni aros yn aelodau llawn o’r Undeb Tollau. Nid am gyfnod trosiannol yn unig, ond yn barhaol. Mae’r papur a gyhoeddwyd heddiw yn datgelu’n glir mor bwysig yw parhau’n aelod er mwyn gwarantu sicrwydd i swyddi a busnesau sy’n gysylltiedig â bloc masnachu mwyaf y DG.

“Mae’r pwyntiau a wneir yn y papur yn hollol groes i safbwynt Llafur a gyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos hon sydd, yn debyg i bapur safbwynt Llywodraeth Prydain, yn galw am warantau aelodaeth o’r Undeb Tollau am gyfnod trosiannol yn unig.

“Mae Llafur yn cytuno â’r Torïaid ar bynciau sylfaenol Brexit. Rwy’n herio Llafur i ymdrin hefyd â’r deg her a osodir allan yn yr adroddiad er mwyn cyfiawnhau pam eu bod yn galw’n unig am aelodaeth lawn o’r Undeb Tollau dros dro.

"Bu Plaid Cymru yn ddiwyro yn y farn fod yn rhaid i Gymru a gweddill y DG aros yn aelodau o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau. Cadwn at y farn honno ac fe fyddwn yn sefyll yn erbyn unrhyw symudiadau i’r gwrthwyneb pob cyfle a gawn.

“Rwyf yn falch o allu gweithio gydag unigolion ar draws y rhaniadau gwleidyddol yn hyn o beth ar yr adroddiad arloesol hwn. Rwyf yn annog arweinwyr Llafur i fynd i’r afael â’r deg her a roesom i Lywodraeth Prydain, neu i ymuno â ni yn ein hymdrech gadarnhaol i amddiffyn gweithwyr a busnesau wrth i drafodaethau pellach barhau."

Mae copi o’r adroddiad a’r deg her yma

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.