'Peidied neb a dweud na all Cymru fod yn genedl o gyfleoedd'

Price.jpg

Mae'r cyn-Aelod Seneddol a'r ymgeisydd i'r Cynulliad Cenedlaethol, Adam Price, wedi rhoi chwip o araith i ffyddloniaid y blaid yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llanelli y penwythnos hwn.

Canolbwyntiodd Adam Price - pensaer maniffesto Plaid Cymru ar gyfer etholiad Cymru fis Mai - ar ddau brif thema - beirniadaeth o record Llafur o’u camreolaeth o Gymru dros 19 mlynedd, a gweledigaeth flaengar i'r genedl.

Dywedodd y cynrychiolydd dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wrth fynychwyr y byddai Plaid Cymru'n sefydlu Corff Dyfeisgarwch Cenedlaethol i greu economi'r dyfodol, asiantaeth ddatblygu model-newydd i werthu Cymru i'r byd, Banc Cymreig i gefnogi ein busnesau, a Chomisiwn Isadeiledd i osod seiliau ein ffynniant, nid dim ond mewn un cornel o'r wlad, ond ledled y genedl gyfan.

"Peidied neb a dweud na all Cymru fod yn genedl o gyfleoedd", dywedodd.

Ar ôl dechrau ei araith i'r gynhadledd gyda chyfeiriadau hanesyddol, aeth Adam Price ymlaen i ddweud:

"Mae'r flwyddyn 2016 yn wahanol. Eleni, yr her yw nid i gofio hanes ond i wneud hanes, i siapio hanes. Yr her i ni gyd yw i beidio bod yn dystion diymadferth yn ein hangladd ein hunain ond i fod yn benseiri ein hadfywiad ein hunain. Am y naw wythnos nesaf, mae arfau ein dyfodol yn ein dwylo ni.

"Mae naw wythnos i fynd ac nid oes yr un bleidlais wedi ei bwrw, ond credaf y gallwn ddarogan un peth gyda hyder. Bydd Llafur yn colli fis Mai. Ac maent yn haeddu colli am eu bod eisoes wedi colli unrhyw synnwyr o gyfeiriad, unrhyw owns o greadigrwydd, o weledigaeth, o angerdd. Maent wedi ein rhoi ar waelod pob tabl ffynniant, o ran cyflogau, llythrennedd, rhifedd a gwyddoniaeth.

"Gennym ni mae'r gyfradd uchaf o ddiffyg gweithgarwch economaidd mewn unrhyw ran o'r Deyrnas Gyfunol.

"Mae gennym 360,000 o bobl yng Nghymru ar restrau aros ysbytai.

"Mae Carwyn Jones yn dweud, wrth gwrs, ei fod ond hanner ffordd drwy ddegawd o ddelifro. Ac mae hynny'n ddigon gwir. Ond y broblem yw mai'r ddegawd dan sylw yw’r 1970au. Rydym yn mynd am yn ôl, nid ymlaen, fel cenedl.

"Rydym eisiau gwell na hyn. Mae ar Gymru angen gwell na hyn. Cymru sy'n gallu ennill. Nid Cymru sy'n methu ennill, sy'n gwrthod ennill, fydd byth yn ennill am ei bod yn llafurio dan hunan-foddhad anfaddeuol Carwyn.

"Rydym yn genedl dalentog. Peidied neb ag amau beth y gall Cymru ei gyflawni. Nid dim ond ein hanes ein hunain, ond ein dyfodol a'n ffawd ein hunain y gallwn ei ffurfio yma yng Nghymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.