"Ni fydd Plaid Cymru yn caniatáu i Gymru gael ei gwthio i’r ymylon" - Leanne Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi galw am i’r Cynulliad cyfan ddod i gytundeb ar y telerau i Gymru adael yr UE. 

Mewn araith allweddol, dywedodd Leanne Wood nad yw dull Cymru o adael yr UE yn fater i Lywodraeth Cymru yn unig, ac y dylai’r Cynulliad gytuno ar safbwynt trafod swyddogol Llywodraeth Cymru ar y telerau i Gymru adael yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ei haraith, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu a pharatoi safbwynt trafod swyddogol Gymreig ar gyfer gadael yr UE.

“Dylai’r Cynulliad Cenedlaethol graffu ar y safbwynt hwnnw a chytuno arno, fel ei fod ar gael erbyn i Brif Weinidog newydd y DG ddod i’w swydd.

“Cyn gynted ag y bydd y Prif Weinidog honno neu hwnnw yn eistedd wrth y ddesg yn 10 Stryd Downing, dylai safbwynt Cymru fod yno yn ei f/mewnflwch.”

Yn ei haraith, rhybuddiodd Leanne Wood hefyd na fydd Plaid Cymru yn caniatáu i Gymru gael ei gwthio i’r ymylon yn dilyn y bleidlais i dynnu’n ôl o’r UE. Dywedodd nad oedd y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn bleidlais i ganoli mwy o rym yn San Steffan.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.