Arweinydd Plaid Cymru a'r AC lleol i gyfarfod gweithwyr dur Port Talbot

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw yn ymweld â Phort Talbot i gwrdd â gweithwyr dur sy’n dioddef yn sgil argyfwng presennol eu diwydiant oherwydd penderfyniad Tata i werthu eu gweithfeydd yn y DG.

Bydd Leanne Wood yn ymuno ag Aelod Cynulliad lleol Plaid Cymru Bethan Jenkins i gwrdd â’r gweithwyr, gwrando ar eu profiadau a’u pryderon, ac i wrando ar eu galwad am weithredu gan gynrychiolwyr etholedig.

Cyn yr ymweliad â Phort Talbot, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Byddaf ym Mhort Talbot heddiw i wrando ac i ddangos fod Plaid Cymru yn sefyll gyda’n gweithwyr dur. Mae Plaid Cymru wedi rhoi cynigion gerbron i gefnogi’r diwydiant dur a helpu Tata i oroesi mewn amseroedd economaidd anodd, ac y mae angen i lywodraethau ar bob lefel weithredu.

"Mae diffyg gweithredu a difrawder ar y naill ben a’r llall i’r M4 wedi golygu fod misoedd wedi mynd heibio pryd y gallesid bod wedi cymryd camau pendant.

"Pan alwodd Plaid Cymru am i lywodraethau ystyried mynd i gyd-fenter gyda’r cwmni yn ôl ym mis Ionawr, yr oedd hyn yn adleisio gobeithio llawer o aelodau’r gymuned ddur, ond cafodd ei wfftio gan Lafur a’r Toriaid fel ei gilydd.

"Rwyf eisiau clywed gan y sawl y mae’r argyfwng hwn wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol, a dysgu o’u profiad. Rhaid i’w gobeithion a’u syniadau hwy am sicrhau dyfodol y diwydiant pwysig hwn fod wrth galon y ddadl pan elwir y Cynulliad yn ôl ddydd Llun."

Ychwanegodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Bethan Jenkins:

"Daeth nifer o gynigion o du Plaid Cymru ac o fannau eraill, gyda’r nod nid yn unig o gadw’r gwaith i fynd ond ei drawsnewid i fod yn gyfleuster o’r radd flaenaf fyddai’n deilwng o alluoedd ei gweithlu, ond does neb wedi cydio yn y syniadau hynny.

"Rydym wedi awgrymu y gallai Llywodraeth Cymru roi cyllid cyfalaf i adeiladu pwerdy newydd – rhywbeth fyddai o les yn syth i gostau rhedeg y safle. Rydym wedi galw am dynnu ar arian Ewropeaidd sylweddol a allai olygu moderneiddio’r gwaith a hybu ymchwil a datblygu. Rydym wedi galw am ryddhad o ardrethi busnes, a seibiant o gyfraniadau Yswiriant Gwladol.

"Yn lle hynny, mae Llywodraeth Cymru yn sefyll fel cwningen syfrdan yn y golau, tra bod llywodraeth y DG fel petai’n mynd ati i weithio er mwyn cau Port Talbot. Os aiff y gwaith, bydd yn gwneud difrod pellach i’n heconomi – nid dim ond economi Port Talbot neu orllewin de Cymru, ond Cymru gyfan a’r DG gyfan. Un peth sy’n sicr – mae dur yn strategol, a’n plant ni fydd yn dioddef y canlyniadau oni weithredwn yn awr."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.