Rhaid peidio gadael i'r etholiad rwystro datrys yr argyfwng dur

LWcynhadledd2015.jpg

Wrth i’r Cynulliad Cenedlaethol baratoi i ail-ymgynnull heddiw i drafod dyfodol y diwydiant dur yng Nghymru, mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi mynnu fod rhaid gweithredu i sicrhau nad yw’r etholiad yn rhwystro camau i ddatrys yr argyfwng.

Mae Leanne Wood wedi galw am sefydlu Grwp Dur Traws-Bleidiol yn cynnwys aelodau o’r pleidiau etholedig yng Nghymru a chynrychiolwyr busnes fyddai’n galluogi Llywodraeth Cymru i weithredu’n gyflym gyda chefnogaeth Cymru gyfan.

Rhybuddiodd hi y gall y cyfnod rheoleiddio’r etholiad sy’n atal y llywodraeth rhag gwneud datganiadau a phenderfyniadau allweddol atal cynnydd wrth daclo’r argyfwng, gan annog pob plaid i gefnogi’r cynllun hwn fyddai’n gosod mecanwaith i Lywodraeth Cymru fwrw ati i sicrhau dyfodol y diwydiant dur Cymreig.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Wrth i’r Cynulliad baratoi i ail-ymgynnull heddiw, rhaid canolbwyntio ar ganfod datrysiad i’r argyfwng dur y gall Cymru gyfan ei gefnogi.

“Bydd hyn yn gofyn am weithredu traws-bleidiol ac agwedd hyblyg tuag at gyfnod yr etholiad fel nad yw dwylo’r llywodraeth yn cael eu clymu gan reoliadau.

“Mae’r rhain yn amgylchiadau eithriadol sy’n mynnu ymateb eithriadol. Dyna pam fod Plaid Cymru yn galw am sefydlu Grwp Dur Traws-Bleidiol a fyddai’n galluogi Llywodraeth Cymru i weithredu’n gyflym gyda chefnogaeth Cymru gyfan.

“Dylai’r Grwp hwn gynnwys aelodau o’r pleidiau etholedig eraill yng Nghymru, ynghyd a chynrychiolwyr busnes fydd yn gallu dod a phrofiadau ac arbenigedd gwerthfawr i’r bwrdd trafod.

“Ei flaenoriaeth fyddai galluogi’r llywodraeth i wneud penderfyniadau yn ystod y cyfnod rheoleiddio drwy gynnwys y pleidiau eraill sy’n eistedd yn y Cynulliad.

“Byddai ei gyfrifoldebau’n cynnwys ymgynghori traws-bleidiol ar benderfyniadau arfaeth, yn ogystal a mynnu trafodaethau gyda llywodraeth y DU, cyrff yr UE a’r diwydiant du rei hun er mwyn cytuno ar weithredu pendant gyda chefnogaeth unfrydol.

“Gyda’r cyfnod rheoleiddio’n atal llywodraeth rhag gwneud penderfyniadau a datganiadau allweddol, mae’n hanfodol fod camau’n cael eu cymryd i sicrhau nad yw’r drefn hon yn atal cynnydd wrth ddatrys yr argyfwng.

“Rwy’n annog pob plaid yng Nghymru i gefnogi’r cynllun hwn a fyddai’n sefydlu mecanwaith i alluogi Llywodraeth Cymru i fwrw ati gyda’r gwaith o sicrhau dyfodol ein diwydiant dur hollbwysig.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.