Erthygl 50: Plaid Cymru i orfodi pleidlais ar gyllid yr UE

conference.jpg

Bydd Plaid Cymru yn ceisio gorfodi Tŷ’r Cyffredin i bleidleisio ar sicrhau fod Cymru yn cadw pob ceiniog o’i lefelau presennol o gyllid yr UE unwaith i’r DG adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd ymgyrch y Bleidlais Adael yn ystod y refferendwm na fyddai Cymru yn colli ceiniog petai’n pleidleisio i adael, er ei bod yn derbyn mwy o arian yn ôl o’r UE nag y mae’n gyfrannu.

Mae gan welliant Plaid Cymru gefnogaeth eisoes gan y Blaid Werdd, yr SDLP a’r SNP a dywed llefarydd y blaid ar Brexit, Jonathan Edwards, y bydd yn pwyso hyn i bleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin ar ddydd Llun (6 Chwefror) i “gadw’r Brexitwyr at eu gair”.

Mae Cymru yn derbyn £245 miliwn yn fwy bob blwyddyn nac y mae’n gyfrannu i’r UE, sy’n cyfateb i £79 y person, bob blwyddyn. Fe wnaeth ffigyrau amlwg oedd yn ymgyrchu dros Brexit, gan gynnwys Boris Johnson, Michael Gove, a Chris Grayling oll lofnodi llythyr yn addo cynnal holl wariant presennol yr UE.

Dywedodd y llythyr “fod mwy na digon o arian i sicrhau y bydd y sawl sydd yn awr yn cael cyllid gan yr UE - gan gynnwys prifysgolion, gwyddonwyr, ffermwyr teulu, cronfeydd rhanbarthol, mudiadau diwylliannol ac eraill – yn parhau i wneud hynny, gan sicrhau hefyd y byddwn yn arbed yr arian y gellir ei wario ar ein blaenoriaethau.”

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards:

“Addawodd ymgyrch y Bleidlais Adael na fyddai Cymru yn colli ceiniog petaem yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, heno bydd gan y llywodraeth, gan gynnwys y gwleidyddion blaenllaw a wnaed yr addewidion hynny, gyfle i gefnogi eu geiriau gydag arian.

“Mae ciwed y Bleidlais Adael yn fwriadol wedi camarwain y cyhoedd yn fwriadol am ystyr pleidlais Adael o ran cyllid a llawer maes arall, a nawr eu bod wedi adennill rheolaeth, ddylen nhw ddim cefnu ar eu haddewidion.

“Y dewis i’r Brexitwyr yn y Senedd yw naill ai pleidleisio yn erbyn eu haddewidion eu hunain, neu bleidleisio dros welliant Plaid Cymru.

“Dwyf i ddim yn barod i anwybyddu’r ffaith fod y gwleidyddion hyn wedi addo’r byd yn grwn, gan wybod o’r gorau fod yr hyn yr oeddent yn gofyn i bobl wneud yn gwneud eu holl addewidion yn amhosib. Maent wedi chwarae ar ofnau pobl ac wedi eu twyllo. Bydd y canlyniad yn boenus ac yn cael ei deimlo fwyaf gan y rhai sydd leiaf abl i gynnal y baich.

“Rydym yn hapus i gefnogi unrhyw ymdrechion i amddiffyn buddiannau Cymru, ac yr wyf yn arbennig o falch fod ein gwelliant yn cael ei gefnogi gan y Blaid Werdd yn Lloegr, yr SNP yn yr Alban a’r SDLP yng Ngogledd Iwerddon, ac yr wyf yn gobeithio y daw’r Blaid Lafur o hyd i’r ewyllys i bleidleisio gyda ni hefyd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.