Arweinwyr pleidiau Iwerddon sydd o blaid Aros wedi'u gwahodd i Gynhadledd Plaid Cymru

Michelle_and_Mary_Lou.png

Bydd arweinwyr Sinn Féin yn siarad yng nghynhadledd flynyddol Plaid Cymru yn Abertawe (4-5 Hydref).

Bydd arweinydd Sinn Féin Mary Lou McDonald TD yn annerch y gynhadledd a bydd Michelle O'Neill MLA, Arweinydd yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon, yn cymryd rhan mewn trafodaeth banel.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC fod y ddwy blaid yn rhannu "gweledigaeth gyffredin o'n dwy genedl yn chwarae rhan ganolog yn nyfodol Ewrop."

Mae Mr Price wedi gwahodd pob plaid wleidyddol Iwerddon sydd o blaid Aros i'r gynhadledd.

Bydd Alyn Smith ASE o'r SNP, Llywydd grŵp Cynghrair Rydd Ewrop ac Is-Lywydd Cyntaf Grŵp y Gwyrddion/CRE yn Senedd Ewrop, hefyd yn siarad yn y gynhadledd.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AM:

"Wrth i lywodraeth y DU fynd ar ôl ei pholisi o Brexit caled a fydd yn difetha ein heconomi a'n cymunedau, mae'n hollbwysig fod y gynghrair o bleidiau sydd o blaid Aros yn gryfach nac erioed.

"Oherwydd yr aberth ar y ddwy ochr, mae'n allweddol fod y broses heddwch a Chytundeb Gwener y Groglith yn cael eu gwarchod.

"Mae gan Gymru ac Iwerddon gysylltiad hanesyddol cryf iawn ac rwy'n edrych ymlaen at gydweithio â phob plaid Gogledd Iwerddon sydd o blaid Aros wrth i ni geisio osgoi cyflafan Brexit di-gytundeb."

Wrth siarad cyn ei hanerchiad yn y gynhadledd, dywedodd Mary Lou McDonald TD:

"Rwy'n edrych ymlaen at annerch y gynhadledd a chyfarfod y cynrychiolwyr yno. Mae Brexit yn her sylfaenol i'n heconomi, ein heconomi, a hawliau ein dinasyddion.

"Mae ganddo'r potensial i danseilio'r cynnydd rydym wedi ei gyflawni ers llofnodi Cytundeb Gwener y Groglith. Mae'n bwysig fod pawb sy'n gwrthwynebu Brexit yn cydsefyll yn hynny o beth."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.