Arweinydd Plaid Cymru Adam Price: ‘Mae Corbyn yn siomi cefnogwyr Llafur – felly pleidleisiwch dros rywbeth gwell’

AP_c_Gareth_Phillips_The_Guardian.jpg

Bydd yr etholiad cyffredinol ddydd Iau yn ethol Senedd nesaf y DU

Ar ddiwrnod olaf ymgyrchu cyn yr etholiad cyffredinol, mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi cyhuddo arweinydd Llafur Jeremy Corbyn o siomi cefnogwyr ei blaid yntau gyda’i niwtraliaeth ar Brexit.

Dywedodd Mr Price fod y bleidlais ddydd Iau yn “gyfle i ddewis llwybr gwell i Gymru” na’r hyn sy’n cael ei gynnig gan y ddwy blaid fawr yn San Steffan.

Yn ystod yr ymgyrch, mae Mr Price wedi cyflwyno safbwynt Plaid Cymru mewn nifer o ddadleuon teledu rhwng arweinwyr a chynrychiolwyr y pleidiau ar BBC, ITV, a Sianel 4. Yn y dadleuon hynny, yr unig reswm trafodwyd Cymru oedd presenoldeb Mr Price.

Mae Mr Price yn galw ar bleidleiswyr i wrthod y ddwy blaid fawr yn San Steffan, a phleidleisio yn hytrach dros “ddyfodol gwell” i Gymru.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Un o’r pethau tristaf am y tair blynedd a hanner diwethaf yw methiant arweinyddiaeth Llafur i gefnogi’n llwyr y syniad o Gymru’n aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

“Rwy’n cydymdeimlo’n fawr â chefnogwyr Llafur sydd wedi eu siomi gan niwtraliaeth Corbyn ar gwestiwn canolog yr etholiad hwn. Maen nhw’n gwybod yn iawn ni ellir ennill refferendwm trwy niwtraliaeth.

“Felly dyma’r cwestiwn ddydd Iau: ydyn ni eisiau ymddiried mewn dyn sydd gal yn gwrthod dangos unrhyw arweiniad ar fater gwleidyddol mwyaf y dydd? Neu a wnewn ni ddewis dyfodol gwell i’n gwlad?

“Plaid Cymru yw prif blaid Cymru sydd o blaid Aros ac rydym wedi bod yn glir gydol yr etholiad. Rydym eisiau gweld diwedd ar Brexit unwaith ac am byth, a’r ffordd o wneud hynny yw cynnal Pleidlais y Bobl ar y cyfle cynharaf.

“Rwy’n gwybod y bydd hi’n anodd i gefnogwyr Llafur fenthyg eu pleidlais i Blaid Cymru ond rwy’n gofyn iddynt ddodi Cymru cyn Corbyn ddydd Iau – fel y gwnaethant yn yr etholiad Ewropeaidd fis Mai – a chefnogi Plaid Cymru.”

Llun: Gareth Phillips/The Guardian

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.