Arweinydd Plaid Cymru at Brif Weithredwr Byd-eang Ford: “Ail-ystyriwch gau Gwaith Ford"

Adam_conference.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi anfon sylwadau brys at Brif Weithredwr Byd-Eang Ford, James Hackett, ac wedi gofyn am gyfarfod brys yn dilyn penderfyniad Ford i gau eu gwaith ym Mhen-y-bont - gan ddiweddu 1,700 o swyddi.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price wrth Mr Hackett mai gwaith Ford ym Mhen-y-bont yw un o’r gweithfeydd ‘mwyaf a mwyaf eiconig’ yng ngweithgynhyrchu’r DG ac y byddai’r penderfyniad i’w gau yn un o’r gweithredoedd gwaethaf o ‘fandaliaeth ddiwydiannol’ a welwyd yn y DG ers degawdau. Rhybuddiodd am yr ‘effaith anhraethol’ ar economi Cymru, y gweithwyr a’u teuluoedd.

Wrth ofyn am gyfarfod brys i drafod ffordd ymlaen, dywedodd Mr Price ei fod yn barod i wneud popeth yn ei allu i gadw gwaith Pen-y-bont yn weithredol er mwyn amddiffyn swyddi a buddsoddiad.

Yr oedd Mr Price wedi rhybuddio cyn hyn na fyddai’r gweithwyr yn derbyn y cau yn ddi-gwestiwn, ac y gallai “gweithredu diwydiannol ledled y DG a gweithredu diwydiannol ar hyd y cyfandir” ddigwydd.

Beirniadodd hefyd amseru “difeddwl ac ansensitif” y cyhoeddiad ar 75ain pen-blwydd D-Day a ddisgrifiwyd gan Mr Price fel un o’r gweithredoedd mwyaf o gydweithredu ac undod yn yr hanes a rennir rhwng Cymru ac UDA.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price:

“Gwaith Ford ym Mhen-y-bont yw un o’r gweithfeydd mwyaf a mwyaf eiconig mewn gweithgynhyrchu yn y DG ac y mae’n un o gonglfeini tirwedd diwydiannol Cymru. Mae eu gweithwyr medrus a theyrngar wedi rhoi deugain mlynedd o wasanaeth i Ford. Y penderfyniad i gau’r gwaith yw un o’r gweithredoedd gwaethaf o fandaliaeth ddiwydiannol a welwyd yn y DG ers degawdau, a chaiff effaith anhraethol ar Ben-y-bont, economi ehangach Cymru a thros 1,700 o weithwyr a’u teuluoedd.

“Rwyf yn barod i geisio pob dull er mwyn cadw gwaith Pen-y-bont i fynd, nid yn unig er mwyn amddiffyn y swyddi a’r buddsoddiad mae’n gynrychioli, ond hefyd oherwydd pwysigrwydd y gwaith i economi Cymru.

“Mae’n arbennig o ddifeddwl ac ansensitif cyhoeddi’r penderfyniad ofnadwy hwn ar 75ain pen-blwydd D-Day -diwrnod pan gofiwn un o’r gweithredoedd mwyaf o gydweithredu ac undod yn yr hanes a rennir rhwng Cymru ac UDA, ac wedi wythnos pryd yr oedd Arlywydd UDA ei hun yn y DG yn pwysleisio pwysigrwydd cysylltiadau diwydiannol rhwng UDA a’r DG.

“Rwy’n gofyn felly a fyddwch mor gwrtais â dod i gyfarfod â mi i drafod sut y gallwn ddod o hyd i ffordd well ymlaen i bawb."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.