Aelod Seneddol Ewrop

Jill Evans ASE

Cafodd Jill Evans ei geni yn y Rhondda yn 1959 ac mae'n parhau i fyw yna. Mynychodd Jill Brifysgol Aberystwyth cyn gweithio fel Cynorthwyydd Ymchwil yn cyn Prifysgol Bolytechnig Cymru ble cafodd radd M.Phil.

Gweithiodd yn Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau Menywod yng Nghymru am chwe blwyddyn cyn cymryd swydd fel Cydlynydd Rhanbarthol Cymru dros CHILD - Y Rhwydwaith Cefnogaeth Anffrwythlondeb Cenedlaethol.

Roedd Jill Evans yn gynghorydd am saith blwyddyn - ar y cyn Cynghorau Bwrdeistref Rhondda a Chanol Morgannwg yn ogystal â Chyngor Rhondda Cynon Taf.

Roedd Jill yn Gadeirydd Plaid Cymru rhwng 1994 a 1996. Yn Fehefin 1999 cafodd ei hethol yn Aelod Seneddol Ewrop dros Gymru.

Mae wedi bod yn Llywydd ar EFA, a'r Dirprwy Lywydd cyntaf dros grŵp y Gwyrddion/EFA yn Senedd Ewrop. 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.