Holi Adam Sir Benfro
Ask Adam Pembrokeshire

Diolch am eich diddordeb i fynychu digwyddiad rhithwir 'Holi Adam' ble fydd cyfle i chi drafod y materion sydd yn bwysig i chi yN Sir Benfro gydag Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

PWYSIG: Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen isod, mi fyddwch yn derbyn e-bost gyda linc i gofrestru am y digwyddiad. Ni allwch fynychu heb wneud hyn. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Cofion,

Tîm Plaid Cymru

Thank you for your interest in attending 'Ask Adam' where you will be able to discuss matters that are important to you in  Pembrokeshire with The Leader of Plaid Cymru, Adam Price. 

IMPORTANT: After filling in the form below, you will receive an email to register for the event. You will not be able to attend without completing this step.

We look forward to seeing you there!

All the best,

The Plaid Cymru team

 

Pryd

-

-

Ble

Zoom
Sa66 7 La SA66 7LA

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

52 RSVP

Peter Jones hefin roberts paul rapi Geraint Jeremy Jonathan Preston kett seymour Gerwyn Jones Alan Bain Ian MacKinlay Helen Davies Kevin Davies Gerwyn Jones Moira Lewis Moira Lewis Huw Owen Rowlands Vivien Stoddart Sian Bushell Christopher Gillham William Shaw Sian Evans vicky moller Eurgain Wyn Jon Collier Alaw Jones Judith Roach Siân Jones Gerwyn Evans Elen Evans Llanavis Davies Chris Paul Peter Jenkins Thomas John Adams-Lewis David Oliver James Pamela Hunt Jackie Gilderdale


A fyddwch yn dod?