Dylai Llywodraeth Cymru atal uwch-garchar Port Talbot

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Mae AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru Bethan Jenkins wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio eu pwerau i atal cynlluniau Llywodraeth y DG i godi uwch-garchar ym Mhort Talbot.

Dywedodd AC Plaid Cymru fod y Llywodraeth Lafur wedi newid eu safbwynt ar y carchar. Dywedodd y dylai’r llywodraeth fod yn uchelgeisiol dros Bort Talbot, ac yn hytrach na bodloni ar friwsion o San Steffan, dylai ganolbwyntio ar ail-godi ei galluoedd diwydiannol.

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Bethan Jenkins:

“Mae’r gallu i atal y carchar o fewn grym Llywodraeth Cymru. Mae ganddynt y pŵer gweinidogol i atal neu oedi gwerthu’r tir hwn i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

“Dengys cyngor cyfreithiol a ddarparwyd i mi y gall Llywodraeth Cymru yn gyfreithiol wrthod gwerthu’r tir a gorfodi’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i brynu’n orfodol. Yr wyf i ac eraill wedi tynnu sylw Gweinidogion at hyn, ond yn ofer. Mae’r ffaith na fyddant yn cydnabod y grym sydd ganddynt yn awgrymu eu bod eisiau bwrw ymlaen â’r uwch-garchar hwn.”

Aeth yn ei blaen:

“Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu datblygu uwch-garchar a chredwn y gall Cymru wneud yn well na hyn. Gallwn wneud yn well na bodloni ar friwsion gan San Steffan nad oes ar neb arall eu hangen, fel gwobr gysur am ddiffyg gwir wariant a buddsoddi yng Nghymru.

“Port Talbot yw un o brif ardaloedd diwydiannol Cymru, ac y mae ganddi botensial mawr. Ond y funud y byddwn yn dechrau ildio uchelgais menter ac ail-godi ein gallu diwydiannol o blaid cynlluniau cyflym i dynnu sylw oddi wrth fethiannau economaidd mwy systemaidd, bydd Cymru ar ei cholled.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.