Dim ond rhaglen Plaid sy'n cynnig atebion i broblemau Cymru

Campaign_ad_w2.jpg

Wrth i'r olaf o'r prif bleidiau gyhoeddi eu maniffesto heddiw, mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud mai rhaglen lywodraeth ei phlaid hi sy'n cynnig y cynllun "mwyaf uchelgeisiol, trawsnewidiol a realistig" i sicrhau'r newid sydd ei angen ar Gymru.

Dywedodd Leanne Wood y bydd Plaid Cymru yn treulio'r 16 diwrnod sy'n weddill cyn yr etholiad yn "brwydro dros bob pleidlais" er mwyn delifro ei chynlluniau i dorri amseroedd aros yn yr NHS, codi safonau yn ein hysgolion, a rhoi hwb i'r economi Gymreig.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Nawr ein bod wedi gweld maniffesto pob prif blaid gallwn ddweud yn gwbl hyderus mai gan Blaid Cymru mae'r rhaglen fwyaf uchelgeisiol, trawsnewidiol a realistig i sicrhau'r newid sydd ei angen ar Gymru.

"Rydym wedi bod yn agored a thryloyw gyda phobl yng Nghymru drwy gyhoeddi rhaglen lywodraeth sydd wedi ei chostio'n llawn a'i gwirio'n annibynnol. Mae miloedd o bobl wedi rhannu eu gobeithion a'u pryderon gyda ni a dim ond ein cynlluniau ni sy'n cynnig atebion clir i broblemau Cymru.

"Rydym yn brwydro dros bob pleidlais yn yr etholiad hwn er mwyn gallu delifro ein cynlluniau i dorri amseroedd aros yn yr NHS, codi safonau yn ein hysgolion, a rhoi hwb i'r economi Gymreig gan sicrhau fod pob rhan o'r wlad yn ffynu.

"Gyda maniffesto di-sglein a di-sylwedd sy'n dlawd o ran syniadau ac uchelgais, mae'n debyg fod y blaid Lafur wedi rhoi'r ffidil yn y to.

"Ar Fai 5ed mae pobl yn wynebu dewis rhwng plaid Lafur flinedig a hunanfoddhaus, neu llywodraeth Plaid Cymru gyda thîm cryf a syniadau ffresh sy'n barod i sicrhau'r newid sydd ei angen."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.