“Angen terfyn ar y toriadau” – Plaid Cymru yn annog y Canghellor i roi'r gorau i'r cynllun economaidd hirdymor

00_Simon_Thomas_AC.jpg

Mae Simon Thomas AC heddiw wedi annog y Canghellor i ddefnyddio Datganiad yr Hydref fory i roi terfyn ar doriadau llymder gan honni fod "cynllun economaidd hirdymor" Llywodraeth y DU wedi bod yn fethiant llwyr.

Dywedodd Mr Thomas fod pwrs cyhoeddus y DU eisoes yn wynebu 'twll du' o £100 biliwn a bod perygl y byddai'r ffigwr hwn yn codi yn sgil ansicrwydd economaidd yn dilyn y bleidlais i adael yr UE.

Ychwanegodd fod "obsesiwn parhaol" San Steffan gyda gorboethi economi Llundain a'r De Ddwyrain yn golygu mai'r DU nawr yw gwladwriaeth fwyaf anghyfartal yr Undeb Ewropeaidd, gan wneud yr achos o blaid Mesur Tegwch Economaidd i ail-gydbwyso economi'r DU.

Dywedodd Simon Thomas AC Plaid Cymru:

"Mae'n glir fod cynllun economaidd Llywodraeth y DU wedi troi'n sgrialfa economaidd byr-dymor.

"Rydym nawr yn wynebu 'twll du' o £100 biliwn yn y pwrs cyhoeddus - swm enfawr sy'n dangos fod llymder yn strategaeth economaidd cwbl fethedig.

"Gyda disgwyl i chwyddiant godi mae'n debyg y byddwn yn gweld cynnydd ym mhris eitemau dydd i ddydd megis bwyd tra bod cyflogau'n parhau'n ddi-symud.

"Unwaith eto, teuluoedd cyffredin fydd yn talu'r pris am gamgymeriadau elit San Steffan.

"Mae obsesiwn parhaol Llywodraeth y DU gyda gorboethi economi Llundain a'r De Ddwyrain yn golygu mai'r DU yw'r wladwriaeth fwyaf anghyfartal yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Canghellor eisoes wedi cyhoeddi y bydd yn rhannu £250m o fuddsoddiad isadeiledd rhwng y cenhedloedd datganoledig - swm pitw sydd yn cynrychioli dim ond 0.3% o gost ddisgwyliedig y prosiect rheilffordd Lloegr-yn-unig HS2.

"Dyna pam fod Plaid Cymru'n dadlau o blaid Mesur Tegwch Economaidd i sicrhau fod buddsoddiad yn cael ei wasgaru'n fwy cyfartal ledled y DU gan fynd i'r afael a'r anghydbwysedd hwn.

"Gyda Brexit yn codi cynifer o gwestiynau, rhaid i Lywodraeth y DU nawr roi sefydlogrwydd wrth galon ei strategaeth economaidd.

"Bydd hyn yn golygu rhoi terfyn ar y toriadau i dorri'r cylch 'boom and bust' sydd wedi creu ansicrwydd niweidiol i filoedd o deuluoedd a chartrefi dros y blynyddoedd diwethaf."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.