Bil Cymru: Ewyllys Llafur Cymru yn cael ei anwybyddu gan eu meistri Llundeinig

LSP_Bill_Cymru.png

Mae ASau y Blaid Lafur wedi pleidleisio yn erbyn creu awdurdodaeth gyfreithiol ar wahan i Gymru.

Mae hyn er gwaetha’r ffaith fod Llywodraeth Lafur Cymru cefnogi symudiad o’r fath.

Gan ymateb i’r bleidlais dywedodd Liz Saville Roberts AS:

“Mae’n drist gweld engraifft arall eto fyth o’r Blaid Lafur yn Llundain yn anwybyddu’r hyn maen nhw’n ystyried i fod yn gydweithwyr israddol yn Llywodraeth Cymru, gan wrthod cefnogi’r hyn sydd orau i Gymru.

“Fe wnaethom gymryd awgrym Llywodraeth Cymru am welliant yn fwriadol ac air-am-air er mwyn ei wneud yn haws i’r Blaid Lafur ei gefnogi, ond fe wnaethon nhw brofi unwaith eto eu bod nhw’n anfodlon cefnogi unrhyw fesur fyddai’n grymuso Cymru.

“Mae’r ffordd mae San Steffan yn mynnu clymu Cymru i Lundain yn niweidiol dros ben ac mae’r obsesiwn gyda parhau i rannu system gyfreithiol ‘Lloegr a Chymru’ wedi cael ei feirniadu’r llym gan y mwyafrif llethol o arbenigwyr cyfreithiol wnaeth roi tystiolaeth i’r Pwyllgor Materion Cymreig yn Llundain a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn y Cynulliad Cenedlaethol.

“Mi fydd Plaid Cymru yn parhau i frwydro’n ddiflino dros yr hyn sydd orau i bobl Cymru a ni fyddwn byth yn derbyn San Steffan yn ceisio dweud fel arall.”

NODYN

Mi roedd y bleidlais ar welliant 5, a gafodd ei gymryd allan o welliant Llywodraeth Cymru air-am-air o Atodiad C yma: https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/publications/tabs/reports/edit/unit-publications/167.pdf

Canlyniad y bleidlais oedd 41 yn erbyn 270 yn erbyn.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.