Trechu Bil Awtistiaeth yn datgelu rhagrith y Democratiaid Rhyddfrydol

Llyr_Gruffydd.jpg

Mae Kirsty Williams AC y Democratiaid Rhyddfrydol wedi ei beirniadu'n hallt gan Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Llyr Gruffydd AC, am bleidleisio gyda Llywodraeth Lafur Cymru yn erbyn y Bil Awtistiaeth yn y Cynulliad neithiwr.

Dywedodd Llyr Gruffydd AC fod penderfyniad yr unig AC Democratiaid Rhyddfrydol i bleidleisio yn erbyn y bil yn cynrychioli tro pedol ar bolisi ei phlaid.

Lai na chwe mis yn ol, brwydrodd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Etholiad Cynulliad gydag ymrwymiad maniffesto clir "i gyflwyno Bil Awtistiaeth, i fodloni anghenion pobl awtistig ar gyfer tymor nesaf y Cynulliad a thu hwnt."

Dywedodd Llyr Gruffydd AC Plaid Cymru:

"Mae'r ffaith fod Kirsty Williams wedi dewis pleidleisio gyda Llywodraeth Lafur Cymru yn erbyn y Bil Awtistiaeth yn dangos bwlch mawr rhyngddi hi a pholisi ei phlaid.

"Lai na chwe mis yn ol, brwydrodd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig ymgyrch Etholiad Cynulliad ar addewid manifesto clir i "gyflwyno Bil Awtistiaeth i fodloni anghenion pobl awtistig ar gyfer y tymor Cynulliad nesaf a thu hwnt."

"Serch hyn, pan gododd y cyfle i gefnogi Bil o'r fath, dewisodd yr unig AC Democratiaid Rhyddfrydol i ochri gyda'r blaid Lafur llwythol i wrthwynebu beth fyddai wedi bod yn ddarn o ddeddfwriaeth pwysig ac adeiladol.

"Dyma enghraifft arall eto fyth o ragrith y Lib Dems - plaid sydd bellach yn enwog am droi cefn ar eu hegwyddorion a thorri addewidion.

"Nododd faniffesto Plaid Cymru ymrwymiad clir i gyflwyno deddfwriaeth i warchod a hyrwyddo hawliau pobl awtistig yng Nghymru, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

"Yn wahanol i'r Democratiaid Rhyddfrydol, roedd Plaid Cymru yn fodlon rhoi gwleidyddiaeth pleidiol i'r naill ochr a chefnogi'r cynnig yn y Cynulliad ddoe.

"Rhaid dwyn Kirsty Williams i gyfrif dros dro-pedol polisi arall a dylai hi egluro safbwynt ei phlaid ar y pwnc hollbwysig hwn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.