Banc Ffonio - Phone Bank

Eisiau helpu Plaid Cymru i ennill? Dewch i'n pencadlys i ganfasio dros y ffôn unrhyw bryd! Bydd croeso mawr i chi yma.

Bydd y banc ffôn ar agor rhwng 10-7, 5 diwrnod yr wythnos. Os eich bod chi ar gael am awr, neu am ddiwrnod, byddwn yn ddiolchgar iawn am eich help.

Want to help Plaid Cymru win? Come to our headquarters and canvass over the phone any time! You'll receive a warm welcome here.

The phone bank will be open between 10-7, 5 days a week. If you're available for an hour or a day, your help will be gratefully received.

PRYD
November 20, 2019 at 10am - December 13, 2019
BLE
Ty Gwynfor
Marine Chambers
Anson Court
Atlantic Wharf
Cardiff, Cardiff CF10 4AL
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Plaid Cymru · · 02920472272

A fyddwch yn dod?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.