Pol Gwyl Ddewi y BBC yn rhagweld canlyniad etholiad gorau erioed i'r Blaid

D0jxYFwWwAAkuaq.jpg

Mae pol piniwn dydd Gwyl Dewi y BBC yn rhagweld y bydd Plaid Cymru yn cipio 19 sedd yn etholiadau 2021 gyda 27% o'r bleidlais - y canlyniad gorau erioed i'r Blaid.

Wrth ymateb i'r pol piniwn diweddaraf gan y BBC meddai llefarydd ar ran Plaid Cymru:

"Mae mwyafrif pobl Cymru bellach yn cytuno y bydd Brecsit yn cael effaith negyddol ar economi Cymru ac felly maent yn haeddu Pleidlais y Bobl. Plaid Cymru yw'r blaid mae nhw'n ei ymddiried ynddo i ymladd dros eu hawl democrataidd i gael cynnal y bleidlais honno.

"Dyma'r pol piniwn diweddaraf sydd yn dangos newid gwirioneddol sylweddol ym marn y cyhoedd yng Nghymru ac mae'r momentwm yn glir y tu ôl i weledigaeth Plaid Cymru.

"Mae'r Blaid Lafur yn flinedig ac yn troi yn ei hunfan tra bo'r Ceidwadwyr yn achosi pob math o anhrefn ac anghydfod. Mae pleidiau San Steffan yn disgyn i ddarnau o flaen ein llygaid a Phlaid Cymru unwaith eto yw'r unig blaid sydd yn barod ac yn abl i edrych ar ôl cymunedau ac economi Cymru.

"O dan arweinyddiaeth ysbrydoledig Adam Price, bydd Plaid Cymru yn cynnig rhywbeth newydd i wleidyddiaeth bydredig y gorffennol gan lunio llwybr newydd tuag at ein gweledigaeth ni o Gymru Newydd. Gyda'n haelodaeth wedi eu hysbrydoli, byddwn yn lledaenu ein neges o obaith i bobl ar hyd a lled Cymru. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.