Dyw Llywodraeth Cymru ddim yn gwneud digon i arbed swyddi dur medd Bethan Jenkins

BethanJenkins.png

Mae AC Plaid Cymru Bethan Jenkins wedi honni y gallai Llywodraeth Lafur Cymru fod yn gwneud llawer mwy er mwyn helpu arbed swyddi dur ym Mhort Talbot ac i helpu Tata i leihau ei biliau ynni.

Dywedodd ymgeisydd y Blaid dros Aberafan wrth gynhadledd ei phlaid yn Llanelli nad oedd Llywodraeth Cymru eto wedi hawlio cyllid sydd ar gael gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Meddai Bethan Jenkins, a gyfarfu gyda swyddogion y CE ym Mrwsel wythnos diwethaf; "Mae'r Comisiwn yn gosod bri mawr ar welliannau amgylcheddol, ac mae gan Tata ganiatad cynllunio ar gyfer pwerdy newydd fyddai'n ailddefnyddio'r nwyon sy'n cael eu rhyddhau wrth gynhyrchu dur er mwyn cynhyrchu trydan. Byddai hyn wedi lleihau allyrion, ac wedi torri biliau ynni Tata.

"Dywedodd Tata eu hunain wrtha i y byddai cefnogi'r cwmni gyda'r pwerdy yn ffordd ymlaen. Ond doedd hyn ddim yn ddigon i'r Prif Weinidog. Wfftiodd y syniad o'r cychwyn."

Daeth llywodraeth Geidwadol Prydain hefyd o dan y lach gan Bethan Jenkins, a dywedodd fod George Osborne a'i gyd-weinidogion yn araf i weithredu tollau uwch yn erbyn dur Tseineaidd yn Ewrop.

"Pam fod Osborne yn hapus i hudo gwlad sydd a'i economi yn fregus tra'n anwybyddu ein diwydiant dur cynhenid - diwydiant creiddiol? Oherwydd os ddiflanith y diwydiant yna, beth yw'r dyfodol i weithgynhyrchu?"

Dywedodd AC De-Orllewin Cymru fod y Ceidwadwyr ddim hyd yn oed yn gweithreu eu hegwyddorion eu hunain ar y fasnach rydd, gan eu bod yn "cefnogi diwydiant wedi ei wladoli dros fusnes preifat."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.