Bethan Jenkins

BethanJenkins.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Aberafan a'r ymgeisydd ar frig rhestr ranbarthol Gorllewin De Cymru

Hoffwch dudalen Facebook Bethan Jenkins Dilynwch Bethan Jenkins ar Twitter

Mae Bethan Jenkins yn gyn-lywydd Urdd Myfyrwyr Aberystwyth, ac fe'i hetholwyd yn AC Plaid dros Orllewin De Cymru yn 2007. Yn ystod ei chyfnod yn y swydd, mae wedi arwain nifer o ymgyrchoedd amlwg, gan gynnwys cael y fframwaith £1m i helpu'r rhai gydag anhwylderau bwyta.

Mae hefyd yn ymladd i gael adfer pensiynau 700 o gyn-weithwyr ceir Visteon wedi iddynt gael eu cymryd ymaith yn dilyn cwymp y cwmni yn y DG yn 2009. Yn ei rhanbarth, mae’n ymgyrchydd amlwg yn erbyn cloddio glo brig ac mae hi ar hyn o bryd yn brwydro dros achub swyddi Tata stell ym Mhort Talbot.

Fe lwyddodd Bethan i newid y ffordd mae materion ariannol yn cael eu dysgu mewn ysgolion yng Nghymru drwy Fil Aelod Unigol, ac mae hi wedi gweithio i gadw cartrefi gofal ac ysgolion sydd o dan fygythiad o gau yn agored. Mae ganddi ddiddordeb mewn datblygu economaidd, materion rhyngwladol, hawliau menywod, materion lloches, diogelu gwasanaethau lleol, a darpariaeth anhwylderau bwyta yng Nghymru.

Helpwch ymgyrch Bethan

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.