"Peidiwch â gadael i’r Torïaid droi’r cloc yn ôl ar ddatganoli " rhybuddia’r Blaid y llywodraeth Lafur

LW.jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw yn rhybuddio Llywodraeth Lafur Cymru i beidio â gadael i’r Llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan i "droi’r cloc yn ôl ar ddatganoli " gyda Mesur Ymadael â’r UE.

Wrth siarad cyn y ddadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ar y Mesur Parhad i Gymru – a gynigiwyd yn gyntaf gan Blaid Cymru - dywedodd Leanne Wood na ddylid gadael i unrhyw lywodraeth o’r tu allan i Gymru ymyrryd ym materion Cymru heb wrthwynebiad.

Rhybuddiodd y bydd Llywodraeth y DG yn trio "pob tric sydd ar gael i ganoli pwerau yn San Steffan" ac na ddylid twyllo Llywodraeth Lafur Cymru i ildio ar Fesur Ymadael â’r UE – ymgais amlwg i gipio grym.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Plaid Cymru oedd y blaid gyntaf i gynnig y ddeddfwriaeth hon am ein bod yn gallu gweld y peryglon i ddemocratiaeth.

"Nawr rydym eisiau gweld camau pendant er mwyn sicrhau bod unrhyw bwerau wedi Brexit yn dod i’w lle cywir yng Nghymru, ac nad ydynt yn cael eu dal yn ôl gan lywodraeth San Steffan. 

"Mae pwerau dros feysydd fel ffermio a’r amgylchedd yn hanfodol ac eisoes wedi eu datganoli. Mae mwyafrif y bobl eisiau i fwy o bwerau  a phenderfyniadau dros faterion sy’n effeithio ar Gymru gael eu gwneud yng Nghymru. Ystyr hyn yw na all unrhyw lywodraeth o’r tu allan i Gymru ymyrryd ym materion Cymru yn ddiwrthwynebiad.

“Mae’n hanfodol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru yn ildio. Bydd Plaid Cymru yn gwneud popeth yn ei gallu i sicrhau nad ydynt yn gwneud tro gwael â Chymru.

"Bydd Llywodraeth y DG yn ceisio chwarae pob tric sydd ar gael i ganoli grym yn San Steffan. Maent yn cynnig gwelliannau fydd yn effeithio ar Gymru a’r Alban heb gytundeb llywodraethau Cymru na’r Alban.

"Rydym yn annog y llywodraeth yng Nghaerdydd i wneud eu gwaith: sefyll dros Gymru a pheidio â gadael i’r Torïaid droi’r cloc yn ôl ar ddatganoli."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.