Mae pobl Blaenau Gwent angen atebion gan y Llywodraeth cyn etholiadau lleol

 00_Adam_Price_AC.JPG

NC.jpg

 

 Mae Ysgrifennydd yr Economi yng nghabinet cysgodol Plaid Cymru, Adam Price AC, wedi dweud fod gan bobl Blaenau Gwent yr hawl i wybod beth yw bwriad y llywodraeth ynghylch trac rasio Cylchffordd Cymru cyn yr etholiadau lleol. Yn ôl ym mis Chwefror eleni, dywedodd Gweinidog y Llywodraeth wrth y Cynulliad y byddai'r broses diwydrwydd dyladwy yn cael ei gwblhau o fewn 4 i 6 wythnos. Mae’r dyddiad cau hwnnw wedi mynd heibio bellach ac mae'r llywodraeth wedi datgelu na fydd eu penderfyniad yn cael ei wneud yn gyhoeddus tan ar ôl etholiadau mis Mai.

 

Dywedodd Ysgrifennydd Economi Cabinet Cysgodol Plaid Cymru, Adam Price AC:

"Am dros £430m, bydd Cylchffordd Cymru y prosiect datblygu mwyaf erioed yng Nghymru gaiff ei arwain a’i gyllido cant y cant gan y sector breifat. Gallai hynny fod yn drawsnewidiol i economi Blaenau Gwent a'r ardal ehangach.

"Mae gan bobl Blaenau Gwent yr hawl i wybod pa gynlluniau sydd gan y Llywodraeth Lafur cyn iddynt bleidleisio ar y 4ydd o Fai yn yr etholiadau Llywodraeth Leol.

"Mae'r ffaith bod y Llywodraeth Lafur wedi gohirio unrhyw benderfyniadau tan ar ôl yr etholiad yn anfaddeuol, ac maent yn trin pobl Blaenau Gwent gyda dirmyg. Nid yw’r esgusodion mae’r Gweinidog Llafur yn ei wneud i ohirio unrhyw benderfyniad yn dal dŵr. Rwy’n ei annog i fod yn agored ac yn onest gyda phobl Blaenau Gwent a'r ardal gyfagos gan ddweud wrthynt a yw’n bwriadu cefnogi'r buddsoddiad hwn neu beidio, buddsoddiad a allai fod yn drawsnewidiol i economi leol y rhanbarth. "

Ychwanegodd ymgyrchydd lleol Plaid Cymru, yr Athro Nigel Copner:

"Pan gollodd cymunedau Blaenau Gwent eu diwydiannau allweddol, megis y gwaith dur, y pyllau glo a gweithfeydd brics, cawsant addewid y byddai diwydiannau newydd yn eu lle. Mae addewidion corfforaethau mawr, megis Amazon a Aston Martin, i adleoli i'r rhanbarth wedi eu colli ar y funud olaf. Mae hyn wedi gadael Blaenau Gwent gyda'r Parth Menter sy’n perfformio waethaf a’r lefelau isaf o gyflogaeth a chyflogau.

"Mae addewid Cylchffordd Cymru â pholisi prentisiaethau newydd Plaid Cymru wedi codi gobeithion a dyheadau pobol gyda phawb bron yn gweddïo am ganlyniad cadarnhaol. Mae'r blynyddoedd coll a gronnwyd trwy oedi'r Llywodraeth ar hyn eisoes wedi cael effaith negyddol ar gymunedau ac mae’r oedi parhaus yn annerbyniol, yn enwedig cyn etholiad. Er mwyn ein cymunedau yma ac ymhellach i ffwrdd rydym yn annog, os gwelwch yn dda, i benderfyniad cadarnhaol gael ei wneud cyn gynted ag y bo modd gyda gwaith a chyflogaeth swyddi yn dechrau yn fuan wedyn. Gadewch i ni beidio ag anghofio y gall hyn fod yn arddangosfa fyd-eang wych dros Gymru gyda manteision economaidd uniongyrchol ac anuniongyrchol o bwys."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.