Blwyddyn Newydd, Tîm Newydd, Cymru Newydd

Shadow_Cabinet_iv_12032019.jpg

Adam Price yn datgelu cabinet cysgodol newydd Plaid Cymru a fydd yn ‘ymladd am y fargen orau i Gymru’ cyn etholiad 2021

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, heddiw wedi datgelu cabinet cysgodol newydd Plaid Cymru fydd yn ymladd am y fargen orau gan gynyddu cyfleoedd newydd i Gymru cyn etholiad 2021.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru mai hwn oedd y tîm a fyddai’n “arwain y frwydr” dros bobl Cymru mewn “degawd newydd o newid”.

Dywedodd Mr Price na fyddai ei dîm yn “rheoli problemau” ond yn “darparu atebion go iawn” i’r materion sy’n wynebu Cymru gan gynnwys mynd i’r afael ag amseroedd aros y GIG, cryfhau is-adeiledd, creu cyflogaeth â chyflog da a sicrhau cyllido teg i Gymru ar ôl Brexit.

Ychwanegodd fod gan Blaid Cymru y “gallu a’r ewyllys” i gyflawni ar gyfer pobl Cymru ac y byddai’n cynnig “ffordd newydd o feddwl” ynghyd a “syniadau newydd” ar ôl ugain mlynedd o “lywodraeth Lafur flinedig”.

Ymhlith y newidiadau newydd, bydd Rhun ap Iorwerth AC yn derbyn y portffolio iechyd a chyllid. Bydd Helen Mary Jones AC yn dod yn gyfrifol am yr economi a thrafnidiaeth.

Bydd Dr Dai Lloyd AC yn cymryd drosodd portffolio cysylltiadau rhyngwladol a gadael yr UE tra bod Delyth Jewell AC yn mabwysiadu'r portffolio o drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus.

Meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price,

“Gydag ychydig dros flwyddyn i fynd nes bod Cymru’n ethol llywodraeth newydd, rwy’n falch o gyflwyno tîm Plaid Cymru a fydd yn arwain y frwydr dros bobl Cymru yn y degawd newydd hwn o newid.

“Nid ydym am setlo am reoli problemau. Yn hytrach, byddwn yn cynnig ac yn darparu atebion go iawn a fydd yn sicrhau newid cadarnhaol ym mywydau pobl.

“Boed yn mynd i’r afael ag amseroedd aros y GIG a’r pwysau ar ofal cymdeithasol, cysylltu Cymru gyfan trwy adeiladu system drafnidiaeth werdd o’r gogledd i’r de, sicrhau swyddi â chyflog da i bawb, neu sicrhau cyllid teg i Gymru yn dilyn ein hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd, bydd Plaid Cymru yn cyflawni dros bobl Cymru.

“Ar ôl ugain mlynedd o lywodraeth Lafur flinedig sydd wedi rhedeg ei chwrs, mae Cymru’n ysu am feddwl newydd a syniadau newydd. Bydd Plaid Cymru yn cynnig gobaith i’n gwlad a gyda lles pobl Cymru fel ein blaenoriaeth, rydym yn barod i arwain ymlaen at Gymru newydd. Mae'r daith honno'n cychwyn heddiw.

Yn San Steffan, cafodd Liz Saville Roberts ei hail ddewis fel arweinydd y blaid yn San Steffan a bydd yn cymryd cyfrifoldeb dros Gyfiawnder, Materion Cartref, Menywod a Chydraddoldeb a Strategaeth Busnes, Ynni a Diwydiannol.

Bydd Jonathan Edwards yn parhau i fod yn chwip y blaid ac yn arwain ar Faterion Tramor, Amddiffyn, Trafnidiaeth a Datblygu Rhyngwladol.

Bydd Ben Lake yn arwain ar y Trysorlys, yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Materion Cyfansoddiadol a Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Bydd Hywel Williams yn cymryd cyfrifoldeb am Brexit, Masnach Ryngwladol, Gwaith a Phensiynau a Swyddfa'r Cabinet.

Dywedodd Arweinydd Grŵp Seneddol Plaid Cymru Westminster, Liz Saville Roberts AS,

“Mae’n anrhydedd fawr cael fy ail-ddewis i arwain grŵp seneddol Plaid Cymru yn San Steffan yn dilyn yr etholiad y mis diwethaf, lle gwnaethom gyfystyr â’n canlyniad gorau erioed o ran nifer yr ASau, gyda’r pedwar wedi dychwelyd.

“Wrth i Lywodraeth Prydain gychwyn ar y trafodaethau anoddaf ers cyn cof, bydd ein tîm cryf yn San Steffan yn sicrhau na fydd Boris Johnson yn gallu rhoi Cymru i un ochr bellach.

“Mae grŵp San Steffan yn llwyr gefnogol i’r Cabinet Cysgodol newydd rhagorol wrth inni agosáu at etholiad 2021. Mae angen llywodraeth newydd ar Gymru ac mae Plaid Cymru yn barod i fod y llywodraeth honno. ”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.