Llythyr agored i Boris Johnson

Cytuno gyda'r pwyntiau uchod?

Ychwanegwch eich enw at y llythyr!

(Gallwch ddarllen y llythyr llawn trwy bwyso yma)

252 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 179 o ymatebion

 • Bet Jones
  signed 2019-07-24 12:11:51 +0100
 • Rheinallt Williams
  signed 2019-07-24 12:10:15 +0100
 • Helen Owen
  signed 2019-07-24 12:07:18 +0100
 • Robin Glyn
  signed 2019-07-24 12:06:37 +0100
 • Carri Munn
  signed 2019-07-24 12:03:41 +0100
 • Dafydd Williams
  signed 2019-07-24 11:59:01 +0100
 • Endaf Edwards
  signed 2019-07-24 11:58:47 +0100
 • Marko Turkulin
  signed 2019-07-24 11:56:31 +0100
 • Rhian Williams
  signed 2019-07-24 11:56:30 +0100
 • Morys Rhys
  signed 2019-07-24 11:55:46 +0100
 • Delyth Roberts
  signed 2019-07-24 11:49:39 +0100
 • Iestyn O'Leary
  signed 2019-07-24 11:49:08 +0100
 • Ioan Gruffydd
  signed 2019-07-24 11:48:16 +0100
 • Gruffudd Williams
  signed 2019-07-24 11:47:33 +0100
 • Deio Owen
  signed 2019-07-24 11:47:28 +0100
 • Llinos Williams
  signed 2019-07-24 11:44:35 +0100
 • W Huw Davies
  signed 2019-07-24 11:44:15 +0100
 • Dewi Owen
  signed 2019-07-24 11:42:21 +0100
 • Manon Haf Owen
  signed 2019-07-24 11:36:11 +0100
 • W Gwyn Williams
  signed 2019-07-24 11:35:01 +0100
 • Aled Williams
  signed 2019-07-24 11:29:17 +0100
 • Tegwen Parri
  signed 2019-07-24 11:28:21 +0100
 • Sian Griffiths
  signed 2019-07-24 11:26:48 +0100
 • Gareth Wood
  signed 2019-07-24 11:26:07 +0100
 • Owain Gwent
  signed 2019-07-24 11:23:46 +0100
 • Gwyn Lewis
  signed 2019-07-24 11:20:46 +0100
 • Eira Gaunt
  signed 2019-07-24 11:20:06 +0100
 • Elizabeth eirwen Owen
  signed 2019-07-24 11:18:21 +0100
 • Matt Spry
  signed 2019-07-24 11:12:11 +0100
 • Gethin Sugar
  signed 2019-07-24 11:11:59 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd