'Ceidwadwyr yn bradychu'r Gymru wledig gyda geiriau gwag am daliadau amaeth' - Simon Thomas

00_Simon_Thomas_AC.jpg

Cyhuddo Andrew RT Davies o geisio canoli pŵer yn San Steffan

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig, Simon Thomas AC, wedi ymosod ar arweinydd y Blaid Geidwadol yng Nghymru am honni y byddai’n well gan y gymuned amaethyddol yng Nghymru weld San Steffan yn gyfrifol am eu cymorthdaliadau.

Dan Bolisi Amaethyddol Cyffredin presennol yr UE, mae ffermwyr yng Nghymru yn derbyn rhyw £250m y flwyddyn mewn taliadau uniongyrchol.

Nid yw Llywodraeth y DG hyd yma wedi medru gwarantu y bydd y taliadau hyn yn parhau y tu hwnt i 2020, ar waethaf gwarant yr ymgyrch Adael cyn y refferendwm y byddai arian UE i Gymru yn cael ei gadw.

Dywedodd Simon Thomas AC Plaid Cymru:

"Yn ôl ym mis Mehefin, yr oedd Andrew RT Davies yn uchel ei gloch “y byddwn yn gwybod yn awr y byddai cyllid ar gyfer pob un rhan o’r DU yn ddiogel petaem yn pleidleisio i adael." Bum mis wedyn, mae’r addewidion gwag a wnaed gan y Brexitwyr i ffermwyr Cymru yn chwalu.

"Mae Cymru wledig yn elwa’n fawr o gyllid yr UE. Ymhell o warantu y bydd taliadau uniongyrchol yn parhau wedi 2020, mae Llywodraeth y DG wedi methu’n llwyr â chynnig unrhyw sicrwydd i ffermwyr y mae eu bywoliaeth mewn perygl.

"Gyda’r agwedd hon gan lywodraeth San Steffan, mae’n wirion ac yn anghyfrifol i arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru honni y byddai’n well i gymorthdaliadau ffermio gael eu gweinyddu o Lundain.

"Does dim gwadu fod gan Lywodraeth Lafur Cymru lawer o gwestiynau i’w hateb. Mae eu record wedi gweld hyder ein sector amaethyddol yn plymio i’r gwaelodion – ond nid canoli pŵer yn San Steffan yw’r ateb.

"Byddai ildio grym i San Steffan dros amaethyddiaeth hefyd yn golygu ildio pŵer dros bolisïau amgylcheddol. Bu Plaid Cymru yn ymgynghori ynghylch dyfodol amaeth-amgylcheddol unedig a chyfun i Gymru. Byddai’r Torïaid yn golchi ein hamgylchedd i ffwrdd er mwyn plesio barwniaid barlys East Anglia.

"Pan oedd Gweinidog Materion Gwledig Plaid Cymru yn ei swydd, yr oedd y gymuned amaethyddol yn teimlo’n hyderus fod eu buddiannau’n cael eu cynrychioli a’u gwarchod. Nid datganoli yw’r broblem, ond Llafur.

"Mae popeth ddywed Andrew RT Davies yn groes i fuddiannau ffermwyr Cymru. Boed yn anfon pwerau yn ôl i San Steffan neu dynnu allan o’r farchnad sengl, allwn ni ddim ymddiried yn y Torïaid i amddiffyn cefn gwlad Cymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.