Ffermwyr Cymru yn wynebu ‘bygythiad Brexit’, wrth i Andrea Leadsom ‘adennill rheolaeth’

Cynhadledd2-2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod ffermwyr Cymru yn wynebu ‘bygythiad Brexit i’w bywoliaeth’ os bydd yr ymgeisydd aflwyddiannus am arweinyddiaeth y Torïaid, Andrea Leadsom, yn ‘adennill rheolaeth’ o bolisi amaeth yr UE.

Ymosododd llefarydd Materion Gwledig y blaid yn San Steffan, Liz Saville Roberts, ar Ysgrifennydd Materion Gwledig San Steffan, Andrea Leadsom, wrth iddi hi gyhoeddi y bydd yn dileu y “rheol tri chnwd” sy’n mynnu bod ffermwyr yn tyfu tri gwahanol fath o gnwd er mwyn gwarchod bywyd gwyllt.

Cyhuddodd Ms Saville Roberts Ysgrifennydd Defra o ganoli ei pholisi amaethyddol wedi Brexit ar wneud ffafrau i ffermwyr cnydau ar raddfa fawr tra’n anwybyddu pryderon dybryd allforwyr a ffermwyr sy’n dibynnu ar gymorthdaliadau’r UE.

Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (Mercher 4 Ionawr, 2017) gan Bwyllgor Archwilio Amgylcheddol San Steffan, gallai allforion defaid wynebu dros 30% o dariffau a chig eidion 50% os caiff y Wladwriaeth Brydeinig ei llusgo allan o’r farchnad sengl yn ogystal â’r Undeb Ewropeaidd.
Galwodd AS Plaid Cymru am i San Steffan anrhydeddu addewidion Brexitwyr y gwneir iawn am gymorthdaliadau i ffermwyr wedi Brexit. Mae taliadau i ffermwyr trwy Bolisi Amaethyddol Cyffredin Ewrop yn cyfrif am 80% o incwm ffermydd yng Nghymru ac yn cynnal 16,000 o ffermwyr.

Yn ei sylw, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Gwledig yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS:

“Mae’r cyhoeddiad gan Ysgrifennydd Materion Gwledig San Steffan mai un o’i chamau cyntaf wedi Brexit fydd dileu’r rheol tri chnwd yn rhoi cip pryderus ar flaenoriaethau Brexit San Steffan.

“Yn hytrach na thawelu pryderon y ffermwyr hynny sy’n dibynnu ar gymorthdaliadau neu’r sawl sy’n dibynnu ar allforio eu cynnyrch, mae gan yr Ysgrifennydd Materion Gwledig fwy o ddiddordeb mewn gwneud ffafrau i ffermwyr cnydau ar raddfa fawr.

“Mae cymorthdaliadau’r UE yn cyfrif am 80% o incwm ffermydd yng Nghymru, - dyna sydd yn pryderu ffermwyr.

“Mae’r Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol yn rhybuddio y gallai allforion defaid wynebu dros 30% o dariffau a chig eidion 50% os collant eu lle yn y farchnad sengl. Dyma’r materion fydd â chanlyniadau difrifol i ffermwyr ac a allai hyd yn oed fygwth bodolaeth ffermwyr yr ucheldir.

“Mae’n achos pryder fod San Steffan yn poeni mwy am helpu eu cyfeillion cyfoethog i wneud elw. Ymddengys bod ‘adennill rheolaeth’ yn golygu adennill y pwer i helpu’r cewri amaeth-fusnes a’u lobïwyr sy’n heidio i San Steffan, tra bod ffermwyr da byw Cymru yn wynebu bygythiad Brexit i’w bywoliaeth.

“Gall y Torïaid gelu eu geiriau mewn rhethreg i apelio at y bobl gymaint a fynnant, ond dan yr wyneb, mae’n wir mai’r un hen Dorïaid gyda’r un hen feddylfryd ydynt.

“Mae ffermwyr Cymru a ffermwyr ledled gweddill Ynysoedd Prydain angen sicrwydd na fyddant yn colli eu mynediad at y farchnad sengl pan fyddwn yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Maent angen sicrwydd y gwneir iawn am yr 80% o’u hincwm a ddaw o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin gan San Steffan, fel yr addawyd gan y Brexitwyr cyn y refferendwm.

“Mae Cymru, yn wahanol i’r DG, yn allforio mwy nac y mae’n fewnforio. Dyma gydbwysedd masnach iach y dylai gweddill y DG geisio ei ddynwared, ond mae’r Torïaid yn hytrach yn benderfynol o ddinistrio diwydiant allforio Cymreig arall eto fyth.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.