Adran Brexit

AdranBrexit.png

Mae’r bleidlais refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd wedi newid popeth o fewn gwleidyddiaeth.

Pa bynnag ffordd wnaeth pobl bleidleisio, maen nhw’n disgwyl nawr i wleidyddion fwrw ‘mlaen gyda’r gwaith o sicrhau’r fargen orau posib iddyn nhw.

Mae Plaid Cymru yn credu mai aros yn y Farchnad Sengl yw hynny i Gymru.

Golygai hefyd amddiffyn Cymru rhag rhai gwleidyddion sydd yn gweld eu cyfle i ganoli mwy o bwerau yn San Steffan.

Wrth i’r broses o ymadawiad y Deyrnas Gyfunol o’r Undeb Ewropeaidd fynd rhagddi, bydd Plaid Cymru yn eich diweddaru ynghylch y gwaith rydym yn ei wneud i amddiffyn budd cenedlaethol Cymru.

Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn darllen y newyddion diweddaraf, cofrestru am e-byst neu i ddarllen am y sefyllfa yn fanylwch.


Brîff Brexit

Cofrestrwch uchod i dderbyn yr holl newyddion diweddaraf am Brexit a Chymru gan Blaid Cymru.

Newyddion Diweddaraf

Yr holl newyddion diweddaraf gan Blaid Cymru am Brexit.

Cwestiwn ac Ateb

Atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf dyrus ynghylch Brexit a Chymru. 

Y Farchnad Sengl

Esboniad o'r Farchnad Sengl a pham bod Plaid Cymru yn credu y dylai Cymru aron yn ran ohoni.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.