Galwad traws-bleidiol am ffocws ar y gwledydd datganoledig ar Bwyllgor Brexit

landscape_horse_carriage.jpg

Mae grŵp traws-bleidiol o ASau wedi ysgrifennu at Hillary Benn, Cadeirydd Pwyllgor San Steffan ar adael yr Undeb Ewropeaidd, yn galw arno i sicrhau bod y Pwyllgor yn canolbwyntio ar ddiddordebau y gwledydd datganoledig wrth graffu ar drafodaethau’r Llywodraeth gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r llythyr a gafodd ei ddanfon heddiw (Dydd Llun y 31ain o Hydref) gan ASau Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon ar y Pwyllgor yn dod wrth i’r Pwyllgor baratoi ar gyfer y cyfarfod cyntaf dydd Mercher.

Yn y llythyr, mae’r ASau yn galw ar y Pwyllgor i gynnal sesiynau tystiolaeth ym mhob un o’r gwledydd datganoledig, i agenda’r Pwyllgor gynnwys diddordebau’r gwledydd datganoledig, ac i sicrhau craffu llawn ar sut mae’r Prif Weinidog yn gweithredu ei hymrwymiad i gynnwys y gwledydd datganoledig yn y trafodaethau.

Wrth sylwebu, dwedodd unig Aelod Cymru’r Pwyllgor, Jonathan Edwards o Blaid Cymru:

“Mae gan Gymru anghenion unigryw sydd angen cael eu cydnabod a’u hamddiffyn gan y Llywodraeth wrth iddynt drafod a negodi gyda’r Undeb Ewropeaidd.

“Rhaid i’r gwledydd datganoledig gael eu cynnwys yn y trafodaethau gyda’r Undeb Ewropeaidd a’r trafodaethau mewnol fydd yn ffurfio safbwynt negodi y Llywodraeth i sichrau fod ein llais yn cael ei glywed a’n diddordebau unigryw yn cael eu cynrychioli.

“Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i gynnwys y gwledydd datganoledig yn y trafodaethau felly fydd rhaid i’r Pwyllgor ei dal hi i gyfrif a chraffu ar yr adran Brexit o ran sut y maen nhw’n gweithredu yr ymrwymiad hwn.

“Mae economi Cymru yn cael ei yrru gan ei hallforion ac mae ein aelodaeth o’r farchnad sengl yn gwbl hanfodol i’n dyfodol. Gwnaeth Gymru bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd felly dyna fydd rhaid i ni wneud ond mi wnaf fi bob peth posib i sicrhau fod diddordebau Cymru yn cael eu cynrychioli ar y Pwyllgor ac mae hynny’n cynnwys sichrau na fydd Cymru yn colli ei haelodaeth o’r farchnad sengl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.