Rhaid i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi eu asesiadau Brexit yn llawn

headshot.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i'r adroddiadau cyfrinachol ar Brexit, yn galw ar Lywodraeth San Steffan i gyhoeddi'r asesiadau yn eu cyfanrwydd, er mwyn rhoi darlun cyflawn i'r cyhoedd. 

Mae'r adroddiadau cyfrinachol wedi datgelu y bydd pob un gwlad yn y Deyrnas Gyfunol yn cael eu neweidio gan bob un math posib o Brexit.

Cafodd yr adroddiadau eu rhoi i BuzzFeed ac maent ar gael fan hyn.

Dylai'r adroddiadau wedi cael eu cyhoeddi o'r cychwen, yn ol llefarydd y Blaid ar Brexit, Hywel Williams, ac maent yn dangos fod y Blaid Lafur a'r Blaid Geidwadol yn anghywir i ddilyn trywydd Brexit caled. 

Dywedodd Hywel Williams:

“Dylai’r asesiadau hyn fod wedi cael eu gwneud yn gyhoeddus o’r cychwyn. Maent yn dangos pam fod y pleidiau Llundeinig yn anghywir i ddilyn trywydd Brexit caled a pham fod amddiffyn ein cysylltiadau economaidd gydag Ewrop mor bwysig ar gyfer ein safonau byw.

“Mae angen i gefnogwyr Brexit dderbyn y ffeithiau – byddai torri pob un cyswllt gyda’n prif bartner economaidd yn niweidio ein gwlad ni ac mae rhaid i Lywodraeth San Steffan esbonio i’r cyhoedd pam eu bod nhw yn dewis aberthu safonau byw ein dinasyddion yn y fath fodd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.