Rhaid amddiffyn y GIG mewn bargeinion masnach ar ôl Brexit

conference.jpg

Jonathan Edwards yn rhybuddio fod gwasanaethau cyhoeddus mewn perygl o gael eu preifateiddio trwy fargeinion masnach y Toriaid

Rhybuddiodd Plaid Cymru y gellid agor y GIG i’w breifateiddio mewn bargeinion yn y dyfodol gan y Toriaid, diolch i gynigion Brexit eithafol y Prif Weinidog.

Cyhuddodd llefarydd y blaid ar Fasnach Ryngwladol, Jonathan Edwards, San Steffan o ddefnyddio Brexit i gyrraedd “nod sylfaenol” y Toriaid o agor gwasanaethau cyhoeddus y DG i breifateiddio a buddiannau sefydliadol.

Cafodd bargen fasnach rhwng yr UE ac UDA, y Bartneriaeth Fasnach a Buddsoddi Rhyng-Iwerydd neu ‘TTIP’, ei gwrthwynebu gan fwyafrif gwledydd yr UE ac fe’i beirniadwyd yn hallt am y posibilrwydd o roi’r GIG mewn perygl o gael ei breifateiddio. Yr oedd Llywodraeth Geidwadol y DG yn un o leiafrifoedd ymhlith aelod-wladwriaethau’r UE oedd o blaid y cytundeb.

Mae Jonathan Edwards wedi rhybuddio, gydag “eithafwyr Toriaidd” yn rheoli San Steffan, a Donald Trump yn awyddu i “gael ei fachau ar wasanaethau cyhoeddus y DG” fod y GIG yn fwy agored nag erioed i gael ei feddiannu gan “fuddiannau sefydliadol sydd am wneud elw”.

Yn gynharach yr wythnos hon, dywedodd Arlywydd UDA, Donald Trump, ei fod yn frwd am lofnodi cytundeb masnach gyda’r Wladwriaeth Brydeinig “cyn gynted ag sydd modd”.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Fasnach Ryngwladol, Jonathan Edwards:

“Bydd penderfyniad Prif Weinidog y DG i fynd ar ôl y Brexit mwyaf eithafol posib yn agor ein gwasanaethau cyhoeddus i breifateiddio a buddiannau sefydliadol, ac yn caniatau i’r Toriaid gyrraedd eu nod sylfaenol o ganiatau defnyddio ein GIG i gyfoethofi cyfranddalwyr nad ydynt yn poeni am ddim ond elw.

“Bydd Toriaid eithafol yn awr yn llwyr reoli polisi masnach y Wladwriaeth Brydeinig, ac yr wyf i’n pryderu’n fawr o’u gweld eisoes yn closio at Trump, sydd yn amlwg yn ysu i gael ei fachau ar wasanaethau cyhoeddus y DG.

“Defnyddiodd y Brexitwyr yn UKIP a’r Toriaid y GIG i dwyllo pobl yr ynysoedd hyn. Fe wnaethant gamarwain y bobl i feddwl mai pleidleisio i ‘Adael’ oedd y ffordd i amddiffyn ein GIG, tra bod y GIG yn awr mewn gwirionedd yn fwy agored nac erioed i gael ei feddiannu gan fuddiannau sefydliadol sydd am wneud elw.

“Gwrthwynebwyd ymdrechion blaenorol i agor y GIG i breifateiddio, diolch i gydweithrediad rhwng llawer o wledydd yr UE, ond gyda’r Prif Weinidog yn paratoi’r ffordd am Brexit eithafol, bydd ein GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill yn hwylo adain fwyaf eithafol y blaid Doriaidd, a’u hunig ddiddordeb hwy yw elw preifat.

“Gwrthwynebwyd cytundebau masnach peryglus yn y gorffennol, megis y cytundeb rhwnf yr UE-UDA, TTIP, yn ffyrnig gan fwyafrif gwledydd yr UE , ond un o’r ychydig o aelod-wladwriaethau’r UE i fod o’i blaid oedd y DG Doriaidd. Oni fyddwn yn ymladd yn gryf yn erbyn y llywodraeth hon yn San Steffan, bydd ein GIG mewn perygl enbyd.

“Rhaid i’r Prif Weinidog wneud addewid clir na fydd ein gwasanaethau cyhoeddus yn rhan o unrhyw gytundeb masnach, gyda’r UDA nac unrhyw wlad arall. Pleidleisiodd miliynau o bleidleiswyr ‘Gadael’ dros Brexit ar yr addewid ffals y byddai’n helpu’r GIG, nid ei werthu.

“Bydd Plaid Cymru yn gwrthwynebu’r llywodraeth aden-dde hon bob cam o’r ffordd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.