Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn Brexit Caled y Toriaid

hywel_conf.jpg

Bydd ASau Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn ail ddarlleniad Mesur Erthygl 50 heno, ac y maent wedi annog y Blaid Lafur i ymuno â hwy i wrthod “fersiwn eithafol y Torïaid o Brexit.”

Gan wrthod yr honiad fod ei blaid yn atal canlyniad y refferendwm, dywedodd arweinydd grŵp San Steffan y blaid, Hywel Williams, fod y bleidlais heno yn fater o gadarnhau fersiwn eithafol y Torïaid o Brexit” a galwodd ar Lafur i “ddod o hyd i asgwrn cefn”.

Mae ASau Plaid Cymru wedi cyflwyno gwelliant i atal y Mesur rhag bwrw ymlaen, gan grybwyll methiant i sicrhau “parhad mynediad llawn a dilyffethair i’r Farchnad Sengl Ewropeaidd” a gwrthod mynnu bod y Seneddau datganoledig yn cefnogi tanio Erthygl 50. Mae’r gwelliant yn adlewyrchu geiriad a ddefnyddiwyd yn y Papur Gwyn a gyhoeddwyd ar y cyd gan Lywodraeth Lafur Cymru a’r wrthblaid Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Cefnogir y gwelliant gan y Blaid Werdd, yr SDLP a’r SNP a dywed Plaid Cymru iddynt gysylltu â phob AS Llafur o Gymru i ofyn iddynt gefnogi’r gwelliant, ond na wnaeth yr un.

Cyflwynodd y blaid hefyd welliannau ar addewidion niferus a wnaed gan ymgyrch y Bleidlais Adael, gan gynnwys addewidion ar gynnal masnach rydd gyda’r Farchnad Sengl, torri’r dreth ar danwydd, a’r addewid drwgenwog i wario £350 miliwn yn ychwanegol yr wythnos ar y GIG.

Dywed Plaid Cymru os bydd Llywodraeth y DG yn pleidleisio dros eu gwelliannau i weithredu’r addewidion a wnaed gan ymgyrch y Bleidlais Adael, yna ni fyddant yn atal y Mesur rhag bwrw ymlaen.

Yn ei sylw, meddai arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Hywel Williams:

“Nid mater o dderbyn canlyniad y refferendwm neu beidio yw’r bleidlais heddiw – mae’n fater o gefnogi fersiwn eithafol y Torïaid o Brexit.

“Dywedodd Gweinidogion blaenllaw yn y Llywodraeth fu’n ymgyrchu dros Brexit yn ystod y refferendwm y buasem yn parhau i fasnachu’n rhydd gyda’r Farchnad Sengl ac na fyddai Cymru ar ei cholled o’r un geiniog.

“Does dim rhaid i Brexit olygu bod yn ynysig; gal olygu cynnal ein cysylltiadau economaidd gyda’n partner masnachu mwyaf er i ni dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd. Mae’r bleidlais hon yn fater o gefnogi fersiwn eithafol y Torïaid o Brexit – i chwalu ein cysylltiadau economaidd gwerthfawr yn ddiangen, i roi ein GIG mewn perygl o du buddiannau preifat, ac i atal llif o gyllid datblygu economaidd.

“Yr oedd yr addewid o barhau i fasnachu’n rhydd ag Ewrop yn glir, a bydd cefnu arno yn esgor ar ganlyniadau difrifol iawn i bobl Cymru – mae swyddi 200,000 ohonynt yn cael eu cynnal gan ein masnach ag Ewrop.

“Anwybyddodd Llywodraeth y DG yr addewid hwn ac y maent yn hytrach yn mynnu llusgo’r Wladwriaeth Brydeinig gyfan allan o’r farchnad fwyaf ar y ddaear, gyda chanlyniadau enbyd i bobl gyffredin, eu swyddi a’u cyflogau.

“Os bydd Llywodraeth y DG yn ymrwymo i gadw’r addewidion a wnaeth yr ymgyrch Adael, yna fe dynnwn ein gwelliant yn ôl a chefnogi’r Mesur.

“Mae’n hollbwysig nad yw Cymru’n cael ei hamddifadu o’r farchnad fasnachu fwyaf yn y byd, ac fe ddylai’r Blaid Lafur ddod o hyd i asgwrn cefn ac uno gyda Phlaid Cymru i atal Erthygl 50 hyd nes y cawn y gwarant hanfodol hwn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.