Brexit eisoes yn gwneud gwyliau haf pobl yn fwy anodd

Cwymp y bunt ac ansicrwydd yn broblem ‘wirioneddol y funud hon’ i bobl sy’n mynd ar eu gwyliau.

Mae Brexit eisoes yn gwneud gwyliau yn fwy “drud, anodd ac anhygyrch”, dywedodd AS  Plaid Cymru Jonathan Edwards. Dywedodd fod y rhain yn broblemau fydd yn gwaethygu’n arw os gwireddir bygythiad y Prif Weinidog newydd o Brexit heb gytundeb.

Wrth i lawer o bobl gychwyn ar eu gwyliau haf, mynegwyd pryderon am gost ac anawster cynyddol teithio dramor, o ganlyniad i Brexit.

Bydd cwympo yng ngwerth y bunt ers refferendwm 2016, pryderon ynghylch dogfennau teithio a rheolau newydd am yswiriant oll yn faterion o bwys i bobl sy’n mynd ar eu gwyliau.

Ers galw’r refferendwm yn 2015 cwympodd y bunt o 1.4 punt i’r Euro i’w chyfradd bresennol o  ryw 1.11, gyda’r cwymp mwyaf yr wythnos yn syth wwedi’r canlyniad “gadael” ar Fehefin 23 2016. Yn ymarferol, ystyr hyn yw petai pobl yn bwriadu mynd ag E500 o arian gwario ar eu taith, buasai wedi costio rhyw £350 cyn y refferendwm, a byddai’n costio rhyw £450 yn awr.

Dywedodd Llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Tramor a’r Trysorlys, Jonathan Edwards AS, ei fod yn dystiolaeth o “effeithiau gwirioneddol ac uniongyrchol” Brexit  ar fywydau beunyddiol pobl.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae cwymp y bunt, ynghyd a’r gyfres o faterion rheoleiddio a grëwyd gan Brexit eisoes yn gwneud gwyliau haf dramor yn fwy drud, anodd ac anhygyrch i bobl.

“Gyda’r cabinet yna wr wedi ymrwymo i gyflwyno Brexit heb gytundeb os bydd angen, bydd y problemau a’r ansicrwydd a welwn yn awr yn cynyddu’n ddramatig dros y misoedd nesaf. Mae Brexit yn fwy na dim ond syniadau haniaethol fel ‘sofraniaeth'; mae’n ymwneud â phob math o ryddid beunyddiol yr ydym wedi eu cymryd yn ganiataol.  

“Y gwir yw, mae pobl eisoes yn teimlo effeithio gwirioneddol Brexit y funud hon.”  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.