Plaid Cymru i alw’r Brexitwyr i gyfrif ar addewidion yr ymgyrch Adael

conf_dark.jpg

Gorfodir ymgyrchwyr Brexit yn y Senedd i bleidleisio ar addewidion a wnaed yn ystod ymgyrch y refferendwm, wrth i ASau Plaid Cymru gyflwyno gwelliannau ar ymrwymiadau’r ymgyrch Pleidleisio dros Adael.

Gorfodir ffigyrau blaenllaw megis Boris Johnson a Michael Gove naill ai i bleidleisio yn erbyn eu haddewidion eu hunain neu bleidleisio dros welliannau Plaid Cymru.

Os caiff y gwelliannau eu dewis gan Lefarydd Tŷ’r Cyffredin, byddant yn cyfeirio at ymrwymiadau megis cynnal masnach rydd gyda’r Farchnad Sengl, fel yr addawyd gan Boris Johnson; £350 miliwn i’r GIG bob wythnos, fel yr addawyd gan yr ymgyrch ‘Pleidleisio dros Adael’; a thorri TAW ar danwydd, fel yr addawyd gan Michael Gove.

Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno’r gwelliannau mewn pryd i gyfnod pwyllgor Mesur Erthygl 50.

Dywedodd arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Hywel Williams:

“Fe wnaeth Brexitwyr blaenllaw yn y Llywodraeth ymrwymiadau i’r bobl yn ystod y refferendwm, gan chwarae ar emosiynau pobl i’w twyllo i bleidleisio dros adael.

“Tydyn ni ddim yn barod i adael i’r bobl hyn anwybyddu’r ffaith eu bod wedi addo gwario £350 miliwn yn ychwanegol ar y GIG bob wythnos. Ymrwymiad pendant oedd hwnnw a hyrwyddwyd ym mhob cwr o’r wlad. Argyhoeddodd yr addewidion hyn bobl i bleidleisio dros adael. Dyma’u cyfle i droi eu geiriau yn weithredoedd.

“Fe wnaeth y giwed Pleidleisio dros Adael gamarwain y cyhoedd yn fwriadol ar ystyr pleidlais Adael, a nawr eu bod wedi cymryd yr awenau, ni ddylent gefnu ar eu haddewidion.

“Fe addawsant drethi is, tanwydd rhatach a chyflogau uwch. Fe wnaethont addo codi ysbytai ac ysgolion newydd a chodi cyflogau meddygon iau. Fe wnaethant ymrwymo i roi mwy o arian i wyddoniaeth ac ymchwil a pharhau i fasnachu’n rhydd ag Ewrop. Fe wnaethant hyd yn oed ddweud y byddai rhyddid i bobl symud rhwng Iwerddon a’r Wladwriaeth Brydeinig.

“Mae’n hollol iawn fod y bobl hynny a wnaeth addewidion o’r fath, gan gynnwys uwch-weinidogion y llywodraeth, yn cael eu dal i gyfrif dros yr hyn a ddywedwyd ganddynt yn ystod yr ymgyrch.

“Y dewis i’r Brexitwyr yn y Senedd yw naill ai pleidleisio yn erbyn eu haddewidion eu hunain, neu bleidleisio dros welliannau Plaid Cymru.

“Mae Plaid Cymru yno i’w hatgoffa am eu haddewidion ffug ar Brexit.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.