Mae heno’n dangos na ellir ystyried Brexit fel ewyllys sefydlog y bobl

Mae Plaid Cymru wedi curo Llafur mewn etholiad cenedlaethol am y tro cyntaf yn ei hanes, gyda’r ASE Jill Evans yn cael ei hail-ethol am bumed tymor, sy’n record.

Mae canlyniad yr etholiad Ewropeaidd yn profi’n ddiamheuol na ellir ystyried Brexit fel ewyllys sefydledig y bobl, a bod gwir angen Pleidlais y Bobl ar frys yn awr, medd Plaid Cymru.

Heb gynnwys pleidleisiau dros y Blaid Lafur – nad yw eu polisi’n glir hyd yn oed yn awr – bwriodd mwy o bobl bleidlais dros bleidiau oedd yn ffafrio Pleidlais y Bobl na’r rhai oedd o blaid gweld  y DG yn gadael yr UE heb refferendwm newydd (Plaid Brexit + Ceidwadwyr + UKIP).

Dyma’r tro cyntaf yn 94 mlynedd o hanes y blaid iddi guro Llafur mewn etholiad cenedlaethol.

Cyn yr etholiad, roedd y Blaid wedi dweud mai hi oedd yr unig blaid oedd yn ffafrio Aros ac o blaid Pleidlais y Bobl allai ennill yng Nghymru, gan apelio am gefnogaeth gan bleidleiswyr Democrataidd Rhyddfrydol a Gwyrdd.

Apeliodd y blaid am gefnogaeth hefyd gan bleidleiswyr Llafur oedd wedi eu siomi gan ymdrechion arweinyddiaeth eu plaid i hwyluso Brexit Toriaidd heb Bleidlais y Bobl.

Wedi i’r blychau pleidleisio gau nos Iau, dywedodd y Blaid eu bod wedi cael llwyth o negeseuon gan gefnogwyr pleidiau eraill oedd wedi pleidleisio dros Blaid Cymru am y tro cyntaf.

Mae’r Blaid hefyd wedi dweud hefyd heno fod canlyniadau’r etholiad yn symudiad sylfaenol yng ngwleidyddiaeth Cymru, gyda chefnogaeth i bleidiau sefydliad San Steffan yn chwalu.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae’r canlyniad hwn yn arwydd na ellir ei anwybyddu. Does dim modd parhau i ystyried Brexit  fel ewyllys sefydledig y bobl. Dylai arweinwyr y Torïaid ddeffro, a dylai arweinwyr Llafur symud o’r ffordd, a chaniatáu refferendwm Llais Terfynol i’r bobl.

“Safodd Plaid Cymru yn yr etholiad hwn fel yr unig blaid oedd dros Aros, dros Bleidlais y Bobl a allai ennill. Clywodd pobl Cymru ein neges a phleidleisio drosom yn eu degau o filoedd, llawer ohonynt am y tro cyntaf erioed.

“Gwn na fu hyn yn benderfyniad hawdd i lawer. Rwyf eisiau dweud wrthynt mor ddiolchgar yr ydym, a gofynnaf iddynt ddal ati gyda ni fel y gallwn godi Cymru newydd mewn Ewrop newydd gyda’n gilydd.

“Rhaid dweud hefyd heno nad yw plaid Brexit honedig yn malio am fuddiannau Cymru. Roeddent mor haerllug yn yr etholiad hwn a sefyll heb faniffesto, ac y mae eu hamser yn brin. Mae Plaid Cymru yn barod i’w hwynebu, ac amddiffyn buddiannau cenedlaethol Cymru.

“Ers cenedlaethau, mae sefydliad San Steffan wedi cymryd Cymru yn ganiataol. Ac am y tro cyntaf yn hanes Plaid Cymru, rydym nawr wedi curo Llafur mewn etholiad cenedlaethol. Gallwch fod yn hollol sicr fod rhywbeth hynod o gyffrous yn digwydd yng Nghymru.

“Mae canlyniad heno yn dangos i ni fod platiau tectonig gwleidyddiaeth Cymru yn symud. Mae’r gefnogaeth i bleidiau sefydliad San Steffan yn chwalu, ac y mae Plaid Cymru yn paratoi i ffurfio llywodraeth nesaf Cymru yn 2021.

“Hoffwn ddiolch i’r degau o filoedd o bobl  a gefnogodd Blaid Cymru yn yr etholiad hwn, yn enwedig cefnogwyr pleidiau eraill a fwriodd eu pleidlais i ni y tro hwn. Yr ydym yn gwerthfawrogi eich ffydd a’ch gobaith, ac yn eu cymryd o ddifrif, gan addo na wnawn eich siomi.

Meddai Jill Evans ASE Plaid Cymru

“Rwy’n ddiolchgar iawn i bobl Cymru am roi eu ffydd ynof i wasanaethu am bumed tymor i’w cynrychioli fel Aelod o Senedd Ewrop.

“Mae’r canlyniad hwn yn un hanesyddol i Blaid Cymru, gan guro Llafur mewn etholiad cenedlaethol am y tro cyntaf. Dylai hyn ganu cloch i arweinwyr y Torïaid a Llafur fel ei gilydd, gan ddangos nad ydynt o’r un farn â’r bobl, sydd yn amlwg eisiau Pleidlais y Bobl.

“Yr oedd maniffesto’r Blaid yn gosod allan weledigaeth o ddyfodol ffyniannus i Gymru wrth galon Ewrop. Rwy’n edrych ymlaen at weithio â’m holl egni i gyflawni hynny.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.