Rhaid i warchod aelodaeth o'r farchnad sengl fod ar frig agenda'r Prif Weinidog

Steffan_Lewis_AM.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Allanol, Steffan Lewis AC, heddiw wedi annog Prif Weinidog Cymru i flaenoriaethu aelodaeth Cymru o'r farchnad sengl yng nghyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogol fory.


Dywedodd Steffan Lewis AC, gyda 200,000 o swyddi ynghlwm ag aelodaeth Cymru o'r farchnad sengl, ni all y Prif Weinidog adael Cymru ar y cyrion wrth i weinidogion y senedd-dai datganoledig gwrdd gyda Phrif Weinidog y DG yn Llundain i drafod ymadawiad Prydain o'r UE.

Croesawodd y newyddion y byddai'r Pwyllgor yn cwrdd yn amlach o hyn allan ac y bydd y bedair cenedl yn cynnal y cyfarfodydd yn eu tro, ond rhybuddiodd yn erbyn 'siop siarad' sy'n rhoi symboliaeth cyn sylwedd.

Dywedodd Steffan Lewis AC Plaid Cymru:

"Wrth i Brif Weinidog Cymru baratoi i gwrdd a'r Prif Weinidog Theresa May yn Llundain yfory, mae'n hanfodol fod gwarchod yr economi Gymreig ar frig ei agenda.

"Gyda 200,000 o swyddi Cymreig ynghwlm a'n haelodaeth o'r farchnad sengl, rhaid i Carwyn Jones frwydro'n ddiflino i sicrhau cytundeb 'Brexit meddal' i Gymru.

"Os nad yw Prif Weinidog Cymru'n dangos arweinyddiaeth gref ac amlinellu gorchmynion clir - ffactorau sydd wedi bod ar goll yn ei ymateb i ganlyniad y refferendwm hyd yma - mae perygl y bydd Cymru'n cael ei gadael ar y cyrion yng nghyd-destun Brexit.

"Rwy'n croesawu cyhoeddiad Theresa May y bydd y Pwyllgor yn cwrdd yn amlach o hyn allan ac y bydd y bedair cenedl yn cynnal y cyfarfodydd yn eu tro.

"Serch hyn, mae perygl y gall cyfarfodydd o'r fath droi'n siop siarad arwynebol, yn hytrach na fforwm i sicrhau'r cytundeb gorau posib i Gymru.

"Rwy'n annog Prif Weinidog y DG i roi sylwedd cyn symboliaeth ac i barchu'r egwyddor y dylai Cymru gael ei thrin yn gydradd mewn unrhyw drafodaethau ar ddyfodol y genedl.

"Dyma gyfnod tyngedfennol i'n gwlad. Rhaid i'r Prif Weinidog brofi ei werth drwy adael y cyfarfod wedi sicrhau gwarantau cadarn fydd yn gwarchod swyddi a masnach Cymreig."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.