Y Prif Weinidog yn ‘Dewis Enillwyr’ yn Nhrafodaethau Brexit

hywel_pmq.PNG

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams AS, wedi beirniadu’r Prif Weinidog am ‘ddewis enillwyr’ a dod o hyd i gonsesiynau i sector ariannol Llundain o gynlluniau’r Llywodraeth am ‘Brexit caled’, ond anwybyddu anghenion Cymru a’r cenhedloedd datganoledig eraill.

Defnyddiodd AS Arfon Gwestiynau’r Prif Weinidog i amlygu adroddiadau y bydd y Prif Weinidog yn llusgo pob un o wledydd y DG allan o’r farchnad sengl a’r undeb tollau, ond yn parhau i dalu i mewn i gyllideb yr UE er mwyn cael mynediad breintiedig i rai sectorau i osgoi ‘canlyniadau enbyd’ gadael yr undeb economaidd.

Gofynnodd Mr Williams i’r Prif Weinidog a fyddai’n ystyried gwneud consesiynau tebyg i Gymru – gwlad y mae ei heconomi’n cael ei harwain gan allforion ac sydd â gwarged masnach o £5 biliwn.

Meddai arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams AS:

“Mae Cymru yn genedl sy’n allforio – rydym yn allforio tua £5 biliwn yn fwy nac a fewnforiwn, ac y mae’n heconomi yn dibynnu ar y fasnach honno. Pleidleisiodd Cymru i adael yr Undeb Ewropeaidd a gadael sydd raid, ond wnaeth Cymru ddim pleidleisio i adael y farchnad sengl na’r undeb tollau.

“Mae rhyw 200,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar ein masnach gyda’r farchnad sengl a llawer mwy yn dibynnu ar ein masnach â gweddill y byd, y mae gan y farchnad sengl gytundebau masnachu deuol â hwy. Bydd gadael yr undeb economaidd yn peryglu’r swyddi hyn, yn peryglu economi Cymru ac yn peryglu gobeithion ein pobl ifanc am fywyd da yn y dyfodol.

“Os gall y Prif Weinidog greu trefniadau arbennig i’w fffrindiau yn Ninas Llundain, ac, mae’n ymddangos, i un gwaith cynhyrchu ceir yn Sunderland, yna fe ddylai allu creu bargen debyg i Gymru.

“Dwyf i ddim yn barod i aros yn fud ar y cyrion fel mae’n Prif Weinidog ni yn ymddangos yn barod i wneud, a chaniatáu i San Steffan osod Brexit Meddal ar y bancwyr a Brexit Caled ar bawb arall. Yma i amddiffyn buddiannau Cymru yr ydw i, ac y mae er lles Cymru i barhau yn aelod o’r farchnad sengl a’r undeb tollau, unwaith i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.