Yr Economi Fydd ein Blaenoriaeth ym Mhob Trafodaeth Brexit, Medd Leanne

 leanne.jpg

Mae Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, wedi dweud mai’r economi Gymreig fydd blaenoriaeth ei phlaid ac y bydd yn brwydro’n erbyn “Brexit Ceidwadol eithafol.”

Gwnaeth AC y Rhondda’r sylwadau yn ystod trafodaeth ar raglen Sunday Politics BBC Wales cyn tanio Erthygl 50 yr wythnos hon. Cyfeiriodd Leanne Wood at beryglon posib Brexit eithafol i’r economi Gymreig a’r sector amaethyddol Gymreig yn benodol.

Ar hyn o bryd, mae 67% o allforion Cymreig yn mynd i’r Farchnad Sengl, ynghyd a 90% o allforion cig oen Cymreig.

“Rhaid i’r Ceidwadwyr gyfiawnhau pam eu bod yn credu fod ein tynnu allan o’r Farchnad Sengl yn syniad da,” meddai Arweinydd Plaid Cymru. “Mae nifer o undebau ffermio ac arweinwyr diwydiant wedi eu rhybuddio o’r problemau ar y gorwel pe baem yn gadael y Farchnad Sengl.”

“Mae ceisio rhesymu gyda’r Prif Weinidog a’r Ceidwadwyr fel siarad gyda’r wal. Nid ydynt yn gwrando ar y lleisiau niferus sy’n galw am gynnal ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl ar ol Brexit.

“Rhaid iddynt gadw’r addewid na fydd Cymru’n colli ceiniog o nawdd ar ol gadael yr Undeb Ewropeaidd. Pleidleisiodd nifer o bobl i Adael gyda ffydd yn yr addewidion hynny o ran cyllido ein cenedl.

“Dyna ddigon ar eiriau gwag y Ceidwadwyr – rhaid iddynt un ai gynnig addewid cwbl gadarn neu gyfaddef eu bod wedi camarwain etholwyr.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Cyfrifoldeb Llywodraeth Geidwadol San Steffan hefyd yw i warchod hawliau dinasyddion yr UE sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd mae ansicrwydd a phryder mawr i’r miloedd o ddinasyddion sydd wedi ymgartrefu yma.”

“Nid yw’n iawn eu bod yn cael eu defnyddio fel arfau gwleidyddol yn nhrafodaethau Brexit. Y gwirionedd yn yr NHS Cymreig yw eich bod yn fwy tebygol o gael eich trin gan fewnfudwr nag weld un yn y ciw.

“Rhaid hefyd cael ymrwymiad gan Lywodraeth y DU i beidio cymryd pwerau nol gan Gymru. Mae son am “beidio diddymu penderfyniadau presennol” yn wan ac nid yw’n cynnwys popeth yr hoffem ei wneud yn y Cynulliad yn y dyfodol.

“Bydd Plaid Cymru’n brwydro’n ddiflino yn erbyn cynlluniau Ceidwadol i gipio pwerau Cymreig ar ol tanio Brexit.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.