'Plaid am wrthod unrhyw gytundeb Brexit sy’n anfanteisio Cymru' - Steffan Lewis AC

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Ffigyrau newydd yn dangos y byddai’r economi’n colli £500m y flwyddyn drwy adael yr UE

Mae Steffan Lewis AC, Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, wedi ategu addewid ei blaid i wrthwynebu unrhyw gytundeb Brexit fydd yn anfateisio Cymru.

Daw ei sylwadau wrth i ffigyrau newydd gan yr Institute for Fiscal Studies ddangos y gall Cymru fod ar ei cholled o £500m y flwyddyn wrth adael yr Undeb Ewropeaidd yn sgil toriad o 3.2% i’r gyllideb Gymreig.

Dywedodd Steffan Lewis AC fod pobl yng Nghymru wedi eu camarwain gan yr ymgyrch Gadael a wnaeth sawl addewid gwag ar fewnfudo a mwy o gyllid i’r NHS, gan ychwanegu y byddai Plaid Cymru’n gwneud popeth o fewn ei gallu i warchod Cymru rhag canlyniadau’r addewidion gwag hyn.

Dywedodd Steffan Lewis AC Plaid Cymru:

“Mae’r ffigyrau newydd hyn dangos sut y cafodd pobl yng Nghymru eu camarwain yn llwyr gan yr ymgyrch Gadael yn ystod refferendwm yr UE. O dorri mewnfudo i gynyddu cyllid i’r NHS, mae addewidion cefnogwyr Brexit eisoes wedi eu dadwneud.

“Nid pleidlais i ganoli grym yn San Steffan nac i dorri cyllideb Cymru oedd y refferendwm – pe bai dyna’r achos yna mae posibilrwydd cryf y byddai’r canlyniad wedi bod yn wahanol.

“Byddai toriad o £500m y flwyddyn, fel y mae’r IFS yn gyfrifol, yn cynrychioli colled sylweddol i’r economi Gymreig, ar ben cyllideb sydd eisoes dan bwysau.

“Mae Plaid Cymru eisoes wedi dadlau o blaid rhoi mwy o bwerau economaidd i Gymru er mwyn creu swyddi a thwf a’n gwarchod rhag effaith Brexit.

“Ein blaenoriaeth ni bob amser yw gwarchod buddiannau cenedlaethol Cymru. Dyna pam nad ydyn yn barod i gefnogi unrhyw gytundeb Brexit fydd yn anfanteisio ein gwlad.

“Mae ffigyrau heddiw’n debygol o greu hyd yn oed mwy o ansicrwydd – ffactor sy’n peri bygythiad enfawr i’r economi.

“Rhaid i’r Prif Weinidog a’i Gweinyddiaeth Brexit beidio oedi ymhellach cyn amlinellu sut y bydd Cymru’n cael ei digolledu, neu wynebu cael ei threchu yn ei hymdrechion i sicrhau cytundeb UE-DG.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.